ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОЦЕСІ У РАЗІ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА АЛІМЕНТАМИ НА ДИТИНУ

Виконавче провадження є завершальною стадією судового процесу, яке може бути спрямоване на стягнення аліментів на дитину, та, за загальним правилом, виконує компенсаційну функцію, але варто зробити акцент і на превентивній функції, яка також характерна для цього виду провадження. Пов’язано це насамперед не лише з тим, що суд може встановити незаконність примусового виконання рішень, а й із заходами матеріального впливу, що вживаються до боржника: стягнення витрат виконавчого провадження, виконавчого збору, витрат спеціаліста, інших учасників виконавчого провадження тощо.
Під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом ухвалення постанов, попереджень, внесення подання, складення актів і протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених Законом України «Про виконавче провадження» та іншими нормативно-правовими актами.
Виконавець у разі надходження виконавчого документа про стягнення аліментів у день відкриття виконавчого провадження повинен підрахувати розмір заборгованості зі сплати аліментів і разом із постановою про відкриття виконавчого провадження повідомити про нього стягувача та боржника.
За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.
За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.

Ольга Розгон отримати повну версію статті