ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ВІД 23.01.2018 № 1028/8.4.3/ІН-18 «ЩОДО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ АБО ІНШОЇ АДРЕСИ), ЗА ЯКОЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗВ’ЯЗОК З ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ — ПІДПРИЄМЦЕМ»

Начальникам Головних територіальних управлінь юстиції в областях та місті Києві

23.01.2018 № 1028/8.4.3/ін-18

Щодо місцезнаходження (місця проживання або іншої адреси), за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою — підприємцем

На адресу Міністерства юстиції України надходять численні звернення щодо місцезнаходження (місце проживання або іншої адреси, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою — підприємцем).

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб — підприємців регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі — Закон про реєстрацію).

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, зокрема, містяться відомості про місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою — підприємцем) фізичної особи — підприємця.

У даному випадку термін «місцезнаходження» для фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, є загальним та включає відомості про місце проживання фізичної особи або іншу адресу, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою.

Відповідно до статті 29 Цивільного кодексу України місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово.

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (далі — Закон) відповідно до Конституції України регулює відносини, пов’язані зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання в Україні.

Відповідно до статті 3 Закону вільний вибір місця проживання чи перебування — право громадян України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, на вибір адміністративно-територіальної одиниці, де вони хочуть проживати або перебувати.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ отримати повну версію статті