ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ ЩОДО ПЕРЕДАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ У ВЛАСНІСТЬ

На практиці укладається багато договорів, об’єктом яких є майно. Класифікація об’єктів речового права здійснюється відповідно до природних властивостей об’єктів і поділяється на рухомі та нерухомі. Щодо нерухомого майна, зокрема житла, існує багато публікацій, які не втрачають своєї актуальності. Але у цій статті звернемо увагу на рухоме майно, особливо на автотранспортні засоби, яке може бути об’єктом договорів, у тому числі за участю неповнолітніх осіб.

Майно є об’єктом речових прав. До майна насамперед належать річ, сукупність речей, а також електроенергія і газ, інші види енергії та сировини, що виходять за межі традиційного розуміння речей. Коло об’єктів речових прав розширюється за рахунок розробленої у зарубіжній доктрині концепції «безтілесного майна», під яким розуміють так званий ідеальний майновий об’єкт, що має вартість і грошову оцінку, але не є матеріальним.[1]

Категорії «майно», «рухоме майно» та «речі» співвідносяться між собою як загальне, часткове та особливе. Загальним є «майно», яке позначає права й обов’язки учасників цивільного обороту, тим самим обмежуючи коло об’єктів, які належать відповідному суб’єкту і складають його активи. Поняттям «майно» охоплюється як рухоме, так і нерухоме майно, яке належить певній особі на праві власності або іншому речовому праві. Що стосується категорії «рухоме майно», то воно поєднує в собі об’єкти цивільних право­відносин, які вільно переміщуються у просторі й можуть бути об’єктами цивільних правовідносин.[2]

Українське законодавство, зокрема, надає такі визначення рухомого майна:

матеріальний об’єкт, який може бути переміщений без заподіяння шкоди. До рухомої власності відносять власність у матеріальній формі, яке не є нерухомістю;[3]

окрема рухома річ, сукупність рухомих речей, гроші, валютні цінності, цінні папери, а також майнові права та обов’язки;[4]

речі, які можна вільно переміщувати у просторі;[5]

майно, відмінне від нерухомого.[6]

Ольга Розгон отримати повну версію статті