ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ «ЩОДО НАЯВНОСТІ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ВИДАЧІ НОТАРІУСОМ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ ДУБЛІКАТА НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕНОГО ДОГОВОРУ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ»

Порядок видачі дублікатів документів, посвідчених або виданих нотаріусами у разі їх втрати або зіпсування врегульовано нормами статей 8, 34, 35, 53 Закону України «Про нотаріат», глави 22 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.

Так, відповідно до статті 53 Закону України «Про нотаріат» видача дубліката втраченого або зіпсованого нотаріально посвідченого документа здійснюється державними нотаріусами в державних нотаріальних архівах. До передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, дублікат втраченого або зіпсованого нотаріально посвідченого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання.

Право на отримання дубліката нотаріально посвідченого документа мають виключно особи, визначені в частині сьомій статті 8 Закону України «Про нотаріат», а саме фізичні та юридичні особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. Таким чином, Закон надає право на отримання дубліката нота­ріально посвідченого документа обмеженому колу осіб.

Питання визначення належного кола осіб, які мають право на отримання дубліката нотаріально посвідченого документа, є досить важливим, оскільки його видача неналежній особі має наслідком не тільки порушення вимог Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, але й розкриття нотаріальної таємниці.

Отже, з аналізу норм чинного законодавства вбачається, що нотаріус у разі видачі дубліката має обов’язково дотримуватися двох умов, а саме:

- дублікат може бути виданий лише у разі втрати чи зіпсування нотаріально посвідченого документа;

- дублікат видається виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії, а не будь-якій особі, яка звернулася до нотаріуса.

Нотаріальна палата України отримати повну версію статті