ЗВ’ЯЗОК НОТАРІАТУ З ТРАНСПЛАНТОЛОГІЄЮ

Відповідно до ст. 3 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948, кожна людина має право на життя, свободу та особисту недоторканність. У ст. 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожна особа має право на життя і здоров’я. У певних випадках чи не єдиним засобом збереження життя і здоров’я є транс- плантація органів. Трансплантологія — це не просто лікування, а радикальне втручання у сферу життєдіяльності людини, що пророкує в медицині великі перемоги в майбутньому. Нові суспільні відносини, що виникли на ґрунті науково-технічного прогресу, гостро зачіпають інтереси і необхідні умови життя людини, потребують кримінально-правового регулювання та охорони, особливо в межах впровадження новітніх методів лікування і, зокрема, трансплантації органів або тканин людини. Сучасні досягнення медицини в галузі трансплантології здебільшого стосуються американської та європейської медицини. Загальновідомим є факт, що у світі щороку проводяться десятки тисяч трансплантацій різних органів. У США, наприклад, — до 30 000 за рік, а в Україні у 2014 році їх було здійснено лише 134, у тому числі 16 пересадок нирки (за потреби понад 2500); 17 пересадок печінки (за потреби 1000–1500). Що стосується трансплантації серця, то таких операцій за останні 20 років в Україні проведено лише кілька (за потреби 1000–1500). Україна значно відстає від держав Європи і за кількістю трансплантацій стовбурових клітин, досі їх не проводять від неродинного донора.

Певним проривом у згаданій вітчизняній галузі є прийняття Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» від 17.05.2018 (у редакції Закону від 28.02.2019 № 2694-VIII; далі — Закон). Напевно, кожному з нас доводилось чути про «чорних» нотаріусів і про «чорних» трансплантологів. Були поодинокі обвинувальні вироки судів, як відносно таких нотаріусів, так і відносно таких самих трансплантологів. Їх мізерна кількість. Проте це вже інша тема. Новим Законом внесено зміни до ст. 143 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за порушення встановленого Законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини. Закон передбачає створення Єдиної державної інформаційної системи транс плантації, яка складається з певної кількості реєстрів. Серед них — реєстр волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або призначення нею повноважного представника, що містить таку конфіденційну інформацію про фізичну особу, яка надала згоду або незгоду на посмертне донорство або призначила повноважного представника. Згаданий реєстр повинен містити відомості про подання особою письмової заяви установленого зразка щодо згоди на посмертне донорство; відомості про подання особою письмової заяви установленого зразка щодо незгоди на посмертне донорство; відомості про подання особою письмової заяви установленого зразка щодо відкликання наданої раніше згоди на посмертне донорство; відомості про подання особою письмової заяви установленого зразка щодо відкликання наданої раніше незгоди на посмертне донорство; відомості про подання особою письмової заяви установленого зразка про призначення нею повноважного представника (у разі призначення) для надання згоди або незгоди на вилучення з тіла цієї особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів відомості про подання особою письмової заяви установленого зразка про відкликання раніше поданої письмової зави про призначення повноважного представника; відомості про подання особою нової письмової заяви установленого зразка про призначення нового повноважного представника.

Поповченко Юлія отримати повну версію статті