ЗДІЙСНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ДІЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПОМІЧНИКОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ ТА/АБО ДОГОВОРОМ ДОРУЧЕННЯ

Нездатність пацієнта до волевиявлення (тимчасова, тривала або незворотна) щодо форм і способів медичного втручання, які можуть бути застосовані до нього, становить специфічну проблему медичної сфери, яка потребує правового вирішення та супроводження. Ефективним засобом охорони прав таких пацієнтів є правовий інститут завчасного планування лікування та догляду, який Україні фактично невідомий.
Для правової конкретизації суб’єктів та процедур прийняття медичних рішень у клінічних випадках, обтяжених нездатністю пацієнта до волевиявлення, призначений інститут завчасного волевиявлення щодо медичного втручання.
Відповідно до положень ст. 78 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, має право обрати собі помічника.
Правовідносини, за якими фізична особа може обрати собі помічника, є схожими за значенням до правовідносин піклування.
На думку Н.А. Аблятіпової, для позначення відносин піклування над повнолітньою дієздатною особою замість терміна «піклування» слід вживати термін «допомога», який охоплює поняття піклування і надання повноваження, як при представництві за договором.
Зауважимо, що на цей момент ще не сформульовані теоретичні положення, які б достатньо чітко визначали зміст опіки та піклування і характеризували б співвідношення цих термінів зі спільними категоріями. Адже зазначені категорії не є синонімами.

Єлізавета ТРОФИМЕНКО, Ольга Розгон отримати повну версію статті