ЗАПИТ ЩОДО ПОВНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТЕКСТУ ЗАПОВІТУ ПРИ ВІДКРИТТІ СПАДКОВОЇ СПРАВИ. СТРАТИТИ НЕМОЖЛИВО ПОМИЛУВАТИ

Нотаріус як носій публічної функції, спеціально уповноважений державою на створення актів особливої юридичної та доказової сили, гарантує цілісність посвідчуваного ним акта, його законність, ефективність і незмінність у часі. Принципи неупередженості, незалежності і недискримінації завжди повинні підтримуватися як невід’ємні і незамінні цінності нотаріальної професії. Основне і природне призначення нотаріуса — надання достовірної інформації, незаперечного характеру юридичних дій суб’єктам цивільного обороту, підготовка бездоганних правових документів і надання порад кожному заявнику. Саме нотаріус як особливий суб’єкт права, що поєднує приватні і публічні основи, здійснює податковий і адміністративний контроль від імені держави. Така діяльність нотаріуса є підпорядкованою принципам рівності, законності, справедливості, пропорційності регулюючого впливу, раціональності, своєчасності, визначеності.

Останнім часом нотаріуси спостерігають за катастрофічним збільшенням підробок нотаріальних документів. Це і біржові договори, і договори відчуження, і довіреності, в тому числі на розпорядження майном, це і заповіти, викладені на реальних бланках нотаріальних документів, але текст яких змінено кардинально. Змінюються повірені та довірителі, змінюються сторони договорів та об’єкти, змінюються особи, яким майно заповідано, та склад спадкового майна.

Хочу окремо привернути увагу до ситуації стосовно заповітів.

Відповідно до вимог п.п. 2.3 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі — Порядок) нотаріус у процедурі оформлення та видачі спадщини вчиняє низку певних дій, також «у разі наявності заповіту нотаріусу подається його оригінал чи дублікат. Повна інформація про заповіт, який посвідчено іншим нотаріусом, витребовується нотаріусом шляхом направлення запиту».

Наразі, вже з початку 2018 року, достатньо поширеною серед колег стала практика, відповідно до якої вказана вище норма Порядку (п.п. 2.3 глави 10 розділу ІІ ), а саме фраза «повна інформація про заповіт, який посвідчено іншим нотаріусом» трактується ними як витребовування копії з оригіналу заповіту, який зберігається в справах нотаріуса.

Вважаю за необхідне розглянути питання: «що власне мається на увазі під терміном «повна інформація про заповіт»?

МАРИНА ЄЛЬКІНА отримати повну версію статті