Заміщення приватного нотаріуса. Звернення Нотаріальної палати України до місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо розміщення інформаційних вивісок, що ідентифікують робоче місце (контори) приватного нотаріуса від 05.10.2017 № 63/6

Закон України «Про нотаріат» (далі — Закон) передбачає можливість тимчасового зупинення нотаріальної діяльності. Зокрема, причиною цього може бути або власне бажання нотаріуса, або наявність однієї з підстав, визначених ч. 1 ст. 29-1 Закону. Норма Закону дозволяє зупинення нотаріальної діяльності за власним бажанням нотаріуса на строк, що не перевищує два місяці протягом календарного року, однак за наявності поважних причин, якими визначається вагітність, догляд за дитиною, хвороба тощо, нотаріус може збільшити цей час. При цьому жодного граничного строку не передбачено. У разі ж зупинення діяльності з підстав, визначених ч. 1 ст. 29-1 Закону, строк тимчасового зупинення діяльності може варіюватися залежно від причин, але не перевищувати шести місяців.

Якщо нотаріус зупиняє діяльність за власним бажанням на строк більше трьох днів, він зобов’язаний не пізніше ніж за один робочий день до дня зупинення нотаріальної діяльності письмово повідомити відповідне Головне управління юстиції Міністерства юстиції України, про що останнє видає наказ і діяльність зупиняється.

У разі коли діяльність нотаріуса зупиняється не з ініціативи нотаріуса, а за наявності однієї з обставин, визначених ч. 1 ст. 29-1 Закону, відповідне Головне управління юстиції Міністерства юстиції України зобов’язане протягом трьох робочих днів з дня видання наказу про зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса письмово повідомити приватного нотаріуса про зупинення його нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус повинен зупинити нотаріальну діяльність з моменту отримання копії наказу про тимчасове зупинення його нотаріальної діяльності.

При цьому, якщо строк зупинення нотаріальної діяльності більший ніж один місяць, він відповідно до Закону має укласти договір про його заміщення з іншим приватним нотаріусом. В іншому випадку, якщо строк зупинення нотаріальної діяльності менший одного місяця, заміщення є правом приватного нотаріуса, а не обов’язком. Така процедура є доречною у випадку зупинення діяльності на строк менше одного місяця, у разі якщо у вас вже є заплановані певні нотаріальні дії, які жодним чином не можна перенести (наприклад, потрібно видати дублікат, а ви раптово захворіли), тоді інший нотаріус зможе це зробити замість вас.

Оскільки така процедура є досить цікавою і може колись стати вам у нагоді, пропонуємо в цій статті з’ясувати, що таке заміщення приватного нотаріуса та як його реалізувати.

Олександр Чубай отримати повну версію статті