ЗАХИСТ ПРАВ МАЛОЛІТНІХ ОСІБ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Особливий статус, визначений нормами чинного законодавства України, як сторони правочину мають малолітні особи, за участю яких нотаріуси вчиняють нотаріальні дії. Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права, особливості реалізації яких обумовлені виключно тим фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист. Залежно від віку дитини законодавством передбачено різний обсяг прав та механізми їх реалізації. Зокрема, державою охороняються права та інтереси дітей під час вчинення договорів щодо нерухомого майна. При цьому зменшення або обмеження прав і охоронюваних законом інтересів дітей у разі вчинення правочинів щодо нерухомого майна є неприпустимим.

Повноцінний та дієвий захист прав дитини є обов’язком держави, а оскільки нотаріус — уповноважена державою особа, що посвідчує права, а також факти, які мають юридичне значення відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» [1], то він має сприяти захисту прав, законних інтересів дітей в межах законодавства України, з урахуванням міжнародних норм та принципів.

Основним міжнародним актом, який регулює питання прав дітей, є Конвенція про права дитини, схвалена резолюцією 44-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 44/25 від 20.11.1989, ратифікована постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 № 789-ХІІ [2]. Правовий статус дитини в Україні визначається нормами Конституції України, Сімейного та Цивільного кодексів України, Законом України «Про охорону дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Законом України «Про нотаріат», а також нормами підзаконних актів України.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Сімейного кодексу України [3] (далі — СК) малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Саме ця категорія дітей потребує значної уваги та захисту з боку як законодавця, так і суб’єктів правозастосування.

У теорії права найбільш поширеним видом захисту залишається судовий захист, однак раціональність нотаріального захисту полягає у диспозитивному аспекті впорядкування відносин з участю малолітніх дітей, забезпечення дотримання прав малолітніх дітей у житлових, спадкових та інших видах правових відносин.

У нотаріальному захисті майнових прав та інтересів малолітніх осіб важливим є зв’язок між правовими гарантіями, які їм надає закон, і практичною реалізацією права на захист. Чинним законодавством України закріплені права малолітніх осіб, встановлені межі дозволеної поведінки батьків, опікунів. Практичний аспект реалізації малолітніми особами своїх прав відображається у вчиненні нотаріальних дій за участю малолітніх осіб, в ході яких нотаріус контролює дотримання батьками та опікунами прав та обов’язків малолітніх дітей.

Захист прав малолітніх осіб — це система активних заходів, комплекс юридичних дій, що їх застосовують батьки, опікуни, компетентні державні чи інші органи, спрямована на усунення порушень прав дітей, покладення виконання обов’язку з відновлення порушеного права на причетних до них осіб. Така система захисних заходів водночас є складовою частиною загальноправового механізму захисту прав дітей (конституційного, цивільно-правового, кримінального тощо). Варто зазначити, що дослідження поняття «захист прав малолітніх» завжди посідало важливе місце в юридичній науці, оскільки на захист прав малолітніх дітей прямо чи опосередковано спрямовані норми багатьох галузей права (цивільного, кримінального, адміністративного, конституційного тощо). При цьому погляди вчених на це поняття виявилися різними, що зумовлено відмінністю правових засобів захисту прав малолітніх дітей (кримінально-правових, цивільно-правових адміністративно-правових тощо), відсутністю однозначності у законодавчому врегулюванні захисту прав малолітніх, наявністю розбіжностей у тлумаченні понять «правовий захист» і «правова охорона» та іншими обставинами.

Нотаріальний захист прав малолітніх містить в собі механізм реалізації прав мало­літніх осіб при вчиненні нотаріальних дій, за участі батьків, опікунів у сфері майнових прав та обов’язків.

У межах цієї публікації захист прав малолітніх дітей розглянемо в таких аспектах: захист прав малолітніх дітей у відносинах власності, у спадкових та житлових відносинах.

Особливий статус, визначений нормами чинного законодавства України, як сторони правочину мають малолітні особи, за участю яких нотаріуси вчиняють нотаріальні дії. Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права, особливості реалізації яких обумовлені виключно тим фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист. Залежно від віку дитини законодавством передбачено різний обсяг прав та механізми їх реалізації. Зокрема, державою охороняються права та інтереси дітей під час вчинення договорів щодо нерухомого майна. При цьому зменшення або обмеження прав і охоронюваних законом інтересів дітей у разі вчинення правочинів щодо нерухомого майна є неприпустимим.Повноцінний та дієвий захист прав дитини є обов’язком держави, а оскільки нотаріус — уповноважена державою особа, що посвідчує права, а також факти, які мають юридичне значення відповідно до ст. 3 Закону України «Про нотаріат» [1], то він має сприяти захисту прав, законних інтересів дітей в межах законодавства України, з урахуванням міжнародних норм та принципів.Основним міжнародним актом, який регулює питання прав дітей, є Конвенція про права дитини, схвалена резолюцією 44-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 44/25 від 20.11.1989, ратифікована постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 № 789-ХІІ [2]. Правовий статус дитини в Україні визначається нормами Конституції України, Сімейного та Цивільного кодексів України, Законом України «Про охорону дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Законом України «Про нотаріат», а також нормами підзаконних актів України.Відповідно до ч. 2 ст. 6 Сімейного кодексу України [3] (далі — СК) малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Саме ця категорія дітей потребує значної уваги та захисту з боку як законодавця, так і суб’єктів правозастосування.У теорії права найбільш поширеним видом захисту залишається судовий захист, однак раціональність нотаріального захисту полягає у диспозитивному аспекті впорядкування відносин з участю малолітніх дітей, забезпечення дотримання прав малолітніх дітей у житлових, спадкових та інших видах правових відносин.У нотаріальному захисті майнових прав та інтересів малолітніх осіб важливим є зв’язок між правовими гарантіями, які їм надає закон, і практичною реалізацією права на захист. Чинним законодавством України закріплені права малолітніх осіб, встановлені межі дозволеної поведінки батьків, опікунів. Практичний аспект реалізації малолітніми особами своїх прав відображається у вчиненні нотаріальних дій за участю малолітніх осіб, в ході яких нотаріус контролює дотримання батьками та опікунами прав та обов’язків малолітніх дітей.Захист прав малолітніх осіб — це система активних заходів, комплекс юридичних дій, що їх застосовують батьки, опікуни, компетентні державні чи інші органи, спрямована на усунення порушень прав дітей, покладення виконання обов’язку з відновлення порушеного права на причетних до них осіб. Така система захисних заходів водночас є складовою частиною загальноправового механізму захисту прав дітей (конституційного, цивільно-правового, кримінального тощо). Варто зазначити, що дослідження поняття «захист прав малолітніх» завжди посідало важливе місце в юридичній науці, оскільки на захист прав малолітніх дітей прямо чи опосередковано спрямовані норми багатьох галузей права (цивільного, кримінального, адміністративного, конституційного тощо). При цьому погляди вчених на це поняття виявилися різними, що зумовлено відмінністю правових засобів захисту прав малолітніх дітей (кримінально-правових, цивільно-правових адміністративно-правових тощо), відсутністю однозначності у законодавчому врегулюванні захисту прав малолітніх, наявністю розбіжностей у тлумаченні понять «правовий захист» і «правова охорона» та іншими обставинами.Нотаріальний захист прав малолітніх містить в собі механізм реалізації прав мало­літніх осіб при вчиненні нотаріальних дій, за участі батьків, опікунів у сфері майнових прав та обов’язків.У межах цієї публікації захист прав малолітніх дітей розглянемо в таких аспектах: захист прав малолітніх дітей у відносинах власності, у спадкових та житлових відносинах.

Ілона КУЦЕНКО отримати повну версію статті