ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОПРОЕКТУ № 9140 ВІД 01.10.2018 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СПАДКОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ»

Законопроект № 9140 від 01.10.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» (далі — Законопроект 9140) викликав істотний резонанс у правовому полі України. Положеннями вказаного законопроекту передбачено внесення змін до чинного законодавства, зокрема доповнення ст. 61 Закону України «Про нотаріат». Відповідно до запропонованої норми планується запровадити нового суб’єкта, уповноваженого на вчинення нотаріальних дій — уповноваженої особи органу юстиції (далі — Уповноважена особа). Вказаним суб’єктом буде посадова особа головного управління юстиції, яка має вищу юридичну освіту, але не нижче першого рівня (бакалавр), стаж роботи у Міністерстві юстиції України, Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, на посадах безпосередньо пов’язаних з державним регулюванням, контролем або організацією нотаріату, державної реєстрації або консультантом державної нотаріальної контори не менш, як два роки, пройшла стажування в органах нотаріату та державної реєстрації не менше трьох місяців, та вчиняє нотаріальні дії, встановлені статтею 361 Закону «Про нотаріат»1, а також інші дії, відмінні від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності. До ненотаріальних дій, які вправі вчиняти Уповноважена особа належатимуть реєстраційні дії. Призначення на посаду Уповноваженої особи та звільнення з цієї посади здійснюється за погодженням з Міністерством юстиції України (далі — Мін’юст). На думку авторів цієї законодавчої ініціативи, активно підтриманої Мін’юстом, її реалізація надасть можливість якісного і дешевого доступу сільського населення до нотаріальних послуг, якого вони зараз позбавлені. При цьому слід акцентувати увагу, що Законопроект 9140 не був підтриманий Головним науково­експертним управлінням Верховної Ради України (висновок від 02.10.20182).

 У рамках цього аналізу було поставлено за мету віднайти відповіді на такі питання:

1. Чи існує проблема із доступом до вчинення нотаріальних дій у мешканців сільської місцевості?

2. Чи можна вирішити питання доступу мешканців сільської місцевості до нотаріальних дій в межах чинного законодавства (без його кардинальної зміни)?

3. Чи запропонований варіант вирішення питання доступу мешканців сільської місцевості до нотаріальних дій в рамках Законопроекту 9140 є дієвим та відповідає положенням чинного законодавства та міжнародним зобов’язанням України?

Володимир БІРЮКОВ отримати повну версію статті