ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ ВІДЧУЖЕННЯ ТА СПАДКУВАННІ

Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною. Розглянемо, як застосовуються ці оцінки при відчуженні та спадкуванні земельних ділянок.

Статтею 201 Земельного кодексу України встановлено таке:

Грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі.

Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною і експертною.

     Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.

    Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

Як саме використовується експертна грошова оцінка земельної ділянки при здійсненні цивільно-правових угод?

Законом України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-ІV (далі — Закон) визначено поняття оцінки земель та їх видів, а також спеціальні норми щодо проведення та використання таких оцінок.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок є особливо важливою при сучасному розвитку ринкових відносин, оскільки відсутність актуальної та об’єктивної інформації про ринкову вартість земельного ділянки призводить до неможливості здійснення успішного оформлення документів щодо відчуження земельної ділянки.

Для того щоб прийняти вигідне та економічно обґрунтоване рішення ще до укладення договору відчуження земельної ділянки, перш за все, необхідно знати її вартість.

Згідно з ч. 5 ст. 5 Закону експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених Законом, а також іншими законами.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок — результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.

При цьому вартість земельної ділянки — еквівалент цінності земельної ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець.

Олена Мартинюк отримати повну версію статті