ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ (АБО ІНШОЇ) ПОМИЛКИ В ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ

Виправлення технічних помилок шляхом внесення змін до записів у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі — ДРРП) врегульовано Порядком прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 12.12.2011 № 3502/5 (далі — Порядок № 3502). Передбачається, що такі зміни вносяться шляхом подачі заяви про внесення змін до записів, прийняття відповідного рішення про виправлення технічної помилки тощо, тобто як окрема дія реєстратора.

Технічні помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична помилка), що були допущені під час державної реєстрації прав та їх обтяжень, згідно зі ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» можуть бути виявлені:

1)  заінтересованою особою, що письмово повідомляє у п’ятиденний строк про це державного реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей ДРРП інформації, що міститься у заяві про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень;

2)  державним реєстратором, який у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу. Заінтересована особа протягом п’яти робочих днів з дня отримання від державного реєстратора повідомлення про допущення технічної помилки в записах ДРРП повинна звернутися до нього із заявою про виправлення такої помилки.

Однак часто виникають випадки, коли помилку виявлено під час процедури державної реєстрації права або обтяження права, але на стадії, коли витяг про державну реєстрацію ще не сформовано.

Виправлення помилок під час здійснення реєстраційних дій не врегульовано законодавчо, тому ці рекомендації розроблені згідно з технічними можливостями програмного забезпечення ДРРП.

Слід зазначити, що у будь-якому випадку при наявності помилки можливо завершити реєстрацію права (обтяження) і виправити помилку шляхом внесення змін до ДРРП, для цього заявник повинен подати органу державної реєстрації прав, державним реєстратором якого було проведено державну реєстрацію прав, або нотаріусу, яким проведено державну реєстрацію прав, заяву про внесення змін (виправлення технічної помилки) та документи згідно з Порядком № 3502.

Можливість виправлення помилки під час реєстраційних дій залежить від того, на якому етапі її виявлено.

 

Виявлено після реєстрації заяви

Виявлено після прийняття рішення

Виявлено після відкриття розділу

Виявлено після реєстрації права власності

Помилка у заяві Редагування заяви (процедура № 1).

У складнішому випадку, наприклад, використано робочий режим замість учбового, —скасування заяви (процедура № 9)

1. Редагування заяви (процедура № 1).

2. Переформування рішення (у відкритому записі рішення операція «Формування рішення» — програма спитає «Переформувати?» — «Так») — відомості у рішенні оновляться, а номер залишиться незмінним (навіть якщо за цим рішенням вже відкрився розділ)

 

Помилка у відомостях, що внесені в розділ, допущена у заяві.

1. Видалення розділу (процедура № 3).

2. Редагування заяви (процедура № 1).

3. Формування рішення (у записі рішення операція «Формування рішення» — програма спитає «Переформувати рішення?» — «Так»).

4. Відкриття нового розділу.

Помилка у відомостях в заяві, які не вносяться в розділ (наприклад, у ПІБ власника):

1. Редагування заяви (процедура № 1).

2. Переформування рішення (у записі рішення операція «Формування рішення» — програма спитає «Переформувати рішення?» — «Так»).

Розділ не видаляється, оскільки відомості, які були змінені в заяві, в ньому не зазначалися

1. Видалення запису про право власності (процедура № 4).

2. У разі необхідності видалення розділу (якщо в ньому є помилкові відомості).

3. Редагування заяви (процедура № 1).

4. Переформування рішення (у відкритому записі рішення операція «Формування рішення» — програма спитає «Переформувати?» — «Так»).

5. Відкриття нового розділу, якщо видалявся попередній.

6. Реєстрація права власності

 

Помилка у рішенні Відміна останньої помилкової операції із заявою, якщо було обрано невірний тип рішення або вказано неправильний розмір частки (процедура № 2). В інших випадках рішення переформується після виправлення помилки в заяві Відомості з рішення не підтягуються в розділ або право власності. Тому достатньо відредагувати заяву (процедура № 1) та переформувати рішення
Помилка при відкритті розділу 1. Видалення розділу (процедура № 3).

2. Відкриття нового розділу

 

1. Видалення запису про право власності (процедура № 4).

2. Видалення розділу.

3.Відкриття нового розділу.

5.Реєстрація права власності

Помилка при реєстрації права власності, іншого речового права, обтяження, іпотеки 1. Видалення запису про право власності (процедура № 4), про інше речове право (процедура № 6), про іпотеку (процедура № 7), про обтяження (процедура № 8).

2. Реєстрація права власності, іншого речового права, іпотеки, обтяження

 

Процедури за матеріалами інструкції користувача ДРРП «Нотаріус — державний реєстратор» (докладніше див. нижче):

Редагування заяви (с. 137).

Відміна помилкової операції (с. 138).

Видалення розділу (с. 138).

Видалення запису про право власності (с. 139).

Відміна помилкової реєстрації переходу права власності (с. 140).

Видалення запису про інше речове право (с. 141).

Видалення помилкового запису про іпотеку (с. 142).

Видалення помилкового запису про обтяження (с. 143).

Скасування реєстрації заяви (с. 143).

Ольга Вакуліч, ЮЛІЯ ПЕТУТІНА отримати повну версію статті