ВІДПОВІДІ НА РОЗВАЖАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТЕСТ НА ЗНАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

1. Протокол загальних зборів учасників ТОВ, на якому нотаріус засвідчує справжність підпису, викладається:

Відповіді

А. На бланку нотаріального документа

Б. На білому аркуші

В. На бланку інформаційних систем, бо все одно лежать без діла

Правильна відповідь: Б.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України передбачає вичерпний перелік документів, для яких використовуються нотаріальні бланки документів (глава 9 розділу І):

1. Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, за винятком заяв у електронній формі заяв та примірників документів, що залишаються у справах нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів з лицьового та зворотного боку цих бланків.

2. Де зазначається серія та номер використаного бланка на примірнику нотаріуса?

Відповіді

А. Не зазначається

Б. Одразу під посвідчувальним написом

В. У правому нижньому куті аркуша після посвідчувального напису

Правильна відповідь: В.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (глава 9 розділу І):

2. У разі якщо документ викладено на спеціальному бланку нотаріальних документів, на примірнику документа, що залишається у справах нотаріуса, нотаріус після посвідчувального напису у правому нижньому куті аркуша зазначає серію та номери використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів.

ЮЛІЯ ПЕТУТІНА отримати повну версію статті