ВІДПОВІДІ НА РОЗВАЖАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕСТИ ДЛЯ НОТАРІУСІВ

1. Чи необхідний попередній дозвіл органу опіки та піклування на укладення договору відчуження квартири, в якій зареєстровано місце проживання недієздатної особи (вона не є власником)?

Відповіді

А.  Надання такого дозволу є обов’язковим

Б.  Надання такого дозволу не передбачено

В. Відчуження квартири можливе лише за умови попереднього зняття з реєстрації такої недієздатної особи

Правильна відповідь: Б.

Закон «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» та Порядок вчинення нотаріальних дій нота­ріусами України не містять прямої вказівки на необхідність отримання дозволу органу опіки для відчуження квартири у разі, якщо недієздатна особа не є учасником правочину.

2. Чи потрібний дозвіл органу опіки та піклування на укладення договору поділу житлового будинку?

Відповіді

А. Потрібний завжди

Б. Потрібний лише у разі якщо власником є малолітня або неповнолітня дитина

В. Потрібний лише у разі якщо нотаріус не впевнений, що власник при здоровому розумі ділить свій будинок на 10 і більше окремих об’єктів

Г. Потрібний у разі якщо власниками є діти та/або особи, над якими встановлено опіку та піклування, та/або у разі, якщо право користування таким житловим будинком мають діти

ЮЛІЯ ПЕТУТІНА отримати повну версію статті