ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НОТАРІУСІВ. МАТЕРІАЛЬНИЙ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

1. Нотаріус як відповідач у цивільному судочинстві
Передбачена законом відповідальність за правопорушення зумовлює можливість зацікавленої особи звернутись до суду за захистом порушеного права. Зокрема, у цивільному процесі в рамках позовного провадження відповідачем є особа, на яку вказує позивач, як на порушника своїх прав шляхом пред’явлення до нього позову.
Виходячи з цього, нотаріус набуває статусу відповідача у цивільному процесі за умови наявності позову про відшкодування заподіяної нотаріусом шкоди і відкриття відповідного судового провадження. Саме в судовому провадженні має бути з’ясовано, чи є підстави для відповідальності нотаріуса.
Чинне законодавство, зокрема статті 21, 27, 50 Закону України «Про нотаріат», визначає підстави, за наявності яких нотаріус може нести юридичну відповідальність. Так, до нотаріуса можуть бути пред’явлені вимоги щодо:
1) відшкодування шкоди, спричиненої незаконними діями або недбалістю нотаріуса;
2) оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.
Крім того, нотаріус може виступати як відповідач у випадку, коли він відмовив спадкоємцеві у видачі свідоцтва про право на спадщину без законних на те підстав. При цьому предметом судового розгляду є саме відмова у вчиненні нотаріальної дії, а не питання отримання і поділу спадкового майна, щодо яких спір може виникнути лише між спадкоємцями.
У такому разі судовому захисту підлягатиме не саме право на спадщину, а право на оформлення спадщини шляхом отримання свідоцтва про право на спадщину. З процесуальної точки зору, не має значення, чи дійсно відмова нотаріуса мала протиправний характер, чи позивачеві так лише здається, оскільки остаточно вирішити це питання може лише суд, а отже, це не впливає на процесуальний статус нотаріуса як відповідача у справі.
Відповідно до ст. 27 Закону України «Про нотаріат» шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій чи недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується у  повному розмірі.

Володимир БІРЮКОВ отримати повну версію статті