УЗАГАЛЬНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ПОСВІДЧЕННЯ НОТАРІУСАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Узагальнення проведене з метою вивчення стану дотримання вимог чинного законодавства нотаріусами Харківської області; забезпечення єдиної нотаріальної практики при посвідченні договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом — товариство), виявлення та запровадження позитивного досвіду роботи деяких нотаріусів та державних нотаріальних контор, визначення рівня професійної підготовки нотаріусів, розгляду спірних питань та надання нотаріусам Харківської області необхідної практичної допомоги.

З матеріалів, наданих для узагальнення нотаріусами області, вбачається, що вказана нотаріальна дія не є поширеною. Деякими нотаріусами області договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, за період проведення узагальнення взагалі не посвідчувалися.

Якщо потрібно, можна додати статистичні дані щодо кількості посвідчених договорів нотаріусами Харківської області.

При посвідчені нотаріусами договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю нотаріуси керуються Цивільним кодексом України (далі — ЦК України), Господарським кодексом України (далі — ГК України), Законом України «Про нотаріат», Сімейним кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», Законом України «Про оцінку майна», Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі — Порядок), іншими цивільно-правовими актами.

Згідно вимог ст. 54 ЗУ «Про нотаріат» нотаріуси посвідчують угоди, щодо яких законо­давством встановлено обов’язкову нотаріальну форму, а також за бажанням сторін й інші угоди.

На сьогодні законодавством не встановлено обов’язок нотаріально посвідчувати договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. Тому при посвідченні вищезазначеного договору нотаріуси керуються загальними правилами вчинення нотаріальних дій посвідчення правочинів та спеціальними нормами діючого законодавства.

Також з матеріалів, наданих нотаріусами для узагальнення, вбачається, що договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, посвідчуються нотаріусами з дотриманням загальних правил посвідчення договорів відчуження майна (глава 2 розділу II Порядку) та з урахуванням спеціальних норм діючого законодавства України (ст. 147 ЦК України, ст. 53 ЗУ «Про господарські товариства» та ін.).

Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю може бути посвідчено будь-яким нотаріусом на території України.

Цей договір не належить до правочинів, що носять особистий характер, і може бути укладений через представника за умови, що представник за довіреністю має достатній обсяг повноважень.

При посвідченні даного виду договорів нотаріуси Харківщини встановлювали осіб, які є сторонами договору, дійсність намірів сторін договору шляхом встановлення однакового розуміння ними значення, умов договору та його правових наслідків для кожної із сторін, а також визначали обсяг цивільної дієздатності фізичної особи (якщо сторона договору — фізична особа) і перевіряли цивільну правоздатність та дієздатність юридичної особи (якщо сторона договору — юридична особа) (ст. 43, 44 ЗУ «Про нотаріат», ст. 203 ЦК України), про що свідчать надіслані копії документів, які зберігаються у нотаріальних справах.

Проведеним узагальненням порушень вищезазначених вимог цивільного законодавства нотаріусами не виявлено.

Згідно з ч. 1 ст. 627 ЦК України, відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною 1 ст. 638 ЦК України передбачено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Враховуючі вищевикладене, сторони договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю мають право на особисте визначення умов договору та погодження їх між собою, пам’ятаючи про обов’язкові умови, визначені актами цивільного законодавства.

отримати повну версію статті