ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНА ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ. ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ У НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ?

У зв’язку з сумнозвісними подіями у 2014 році частина території України опинилася під окупацією Російської Федерації. Цивільний обіг на цих територіях зазнав певного колапсу. Дію Єдиних та Державних реєстрів було припинено. Вчинення нотаріальних дій фактично зупинилось і на сьогоднішній день на тимчасово окупованій території не діє жоден український нотаріус (див. наказ Міністерства юстиції України від 07.07.2014 № 1087/5).

27.04.2014 набрав чинності Закон України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі — Закон № 1207). У ст. 3 Закону № 1207 встановлено, що для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається:

1)  сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;

2)  внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.

Згідно зі ст. 1 Закону № 1207 тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Стаття 4 Закону № 1207 визначає, що на тимчасово окупованій території на строк дії цього Закону поширюється особливий правовий режим перетину меж тимчасово окупованої території, вчинення правочинів, проведення виборів та референдумів, реалізації інших прав і свобод людини і громадянина. Правовий режим тимчасово окупованої території передбачає особливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Правовий режим тимчасово окупованої території може бути визначено, змінено чи скасовано виключно законами України.

Пропоную до уваги ситуації, з якими, можливо, доведеться стикатися нотаріусу у зв’язку з вчиненням нотаріальних дій стосовно об’єктів, які перебувають на тимчасово окупованій території, або ж стосовно резидентів цієї території.

 

І. Установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, визначення обсягу право- та дієздатності юридичних осіб, перевірка повноважень. Загальні вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії

Загальний принцип оцінки документів, виданих на тимчасово окупованій території, надається у пунктах 1 – 3 ст. 9 Закону № 1207: Державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Відповідно до положень ст. 47 Закону України «Про нотаріат» для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи, які не відповідають вимогам законодавства.

Відтак, якщо нотаріусу подаються документи, видані на тимчасово окупованій території, але призначеними всупереч законам України органами чи службовими/посадовими особами, такі документи є недійсними і не можуть прийматися нотаріусами для вчинення нотаріальних дій. Так, паспорти, видані мешканцям окупованих територій Федеральною міграційною службою РФ, не можуть вважатися документами, які встановлюють особу та дають змогу визначити обсяг цивільної дієздатності фізичної особи. Так само і документи, які підтверджують факти, що мають юридичне значення, повинні бути видані лише уповноваженими органами згідно з чинним законодавством України. В іншому випадку такі факти мають бути встановлені в судовому порядку. Не приймаються до уваги судові рішення, виконавчі накази та інші владні приписи, видані органами на тимчасово окупованій території від імені РФ. У разі надходження таких документів до нотаріуса для вчинення нотаріальної дії останній має всі підстави для винесення постанови про відмову.

Окрему увагу треба звернути на документи, які видаються приватними нотаріусами на тимчасово окупованій території. Хоча приватні нотаріуси не відносяться до органів, посадових чи службових осіб, документи, посвідчені приватними нотаріусами, що зареєстровані як нотаріуси РФ, не створюють жодних правових наслідків для осіб, яких ці документи стосуються. Сам факт призначення нотаріуса, який працює на тимчасово окупованій території, нотаріусом РФ носить протизаконний характер, і цей факт не визнається на території України. Відтак усі нотаріальні дії, зокрема посвідчення довіреностей, договорів та інших правочинів, засвідчення вірності копій, справжності підписів тощо, вважаються недійсними та не породжують правових наслідків, якщо вони вчинені нотаріусами на тимчасово окупованій території із застосуванням законодавства РФ.

Стосовно визначення обсягу право- та дієздатності юридичних осіб слід зауважити таке.

ОЛЬГА ГОРДІЄНКО отримати повну версію статті