СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕНИМИ ДОГОВОРАМИ У СВІТЛІ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 29.06.1999 № 1172

Аналізуємо постанову Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» стосовно стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами. Перелік нотаріальних дій, що вчиняються нотаріусами України, передбачений ст. 34 Закону України «Про нотаріат». Одним із видів нотаріальних дій є вчинення виконавчого напису нотаріусом. Згідно з вимогами ст. 18 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) про захист цивільних прав нотаріусом: «Нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом». Порядок вчинення виконавчого напису нотаріусом регулюється главою 14 розділу ІІ Закону України «Про нотаріат». Так, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України (ст. 87 Закону України «Про нотаріат»). Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку, встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» (далі — постанова № 1172), зі змінами станом на 22 лютого 2017 року. Так, розділом I постанови № 1172 встановлено порядок стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами: «1. Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно (крім випадку, передбаченого пунктом 1 цього переліку).

Для одержання виконавчого напису подаються:

 а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів);

б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов’язання.

Катерина Бєлінська отримати повну версію статті