СПАДКУВАННЯ ПРАВ НА ТВОРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Сучасні художники України опановують міжнародні арт-ринки, зокрема картина найдорожчого сучасного художника України Анатолія Криволапа «Кінь. Вечір» у червні 2013 року встановила новий рекорд на лондонських торгах Phillips — $186 000 [1, с. 55]. Окремо в Україні формуються колекції картин, придбаваються як сучасні картини, так і картини національних та міжнародних художників різних століть. Ці об’єкти належать особам на праві власності, а отже, твори образотворчого мистецтва можуть бути предметом спадкування. При цьому, якщо у спадковій масі виявлено картину, малюнок, гравюру, то це може стати певною проблемою для нотаріуса. По-перше, це пов’язано із встановленням документів, підтверджуючих право власності на такий твір. По-друге, спадкування може виникати стосовно об’єктів, що віднесені до культурної спадщини. По-третє, спадкування може бути як від художника до його спадкоємців, так і взагалі не бути пов’язаним з особою митця. Юридична ситуація спадкування прав на твори образотворчого мистецтва погіршується тим, що цивільним законодавством взагалі не визначено особливостей та розмежування спадкування прав на культурні цінності у вигляді художнього твору та художній твір, що не представляє національного культурного інтересу.
І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ У СПАДКОВІЙ МАСІ
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» різновидом твору образотворчого мистецтва є скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо [2]. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів визначає ці об’єкти як художні твори [3]. Необхідно звернути увагу, що твори образотворчого мистецтва мають, як і будь-який твір, такі ознаки: вони повинні бути результатом творчої діяльності людини та мати стабільну об’єктивну форму. Також вони мають додаткову ознаку у вигляді унікальності, оскільки будь-який художній твір може існувати у вигляді оригіналу або копії. При цьому іноді копії, створені відомими художниками, також мають певну вартість та культурну цінність. Тому твори образотворчого мистецтва можуть поділятися на оригінальні та копії.

Ольга АВРАМОВА отримати повну версію статті