СПАДКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Під умовною назвою «спадкування нерухомості з іноземним елементом» розглянемо такі випадки:

коли спадкодавець — нерезидент мав на території  України нерухоме майно;

коли спадкодавець — резидент мав нерухоме майно за межами України.

Загальні умови оформлення такої спадщини містяться в ст. 71 Закону України «Про міжнародне приватне право»: спадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні, — правом України.

При цьому, якщо міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж встановлені цим Законом, застосовуються правила цього міжнародного договору (ст. 3 Закону України «Про міжнародне приватне право»).

Проте принцип застосування права держави, де знаходиться нерухоме майно, при спадкуванні такого майна, дотриманий у всіх укладених Україною міжнародних договорах, які врегульовують питання спадкування (див. додаток 1).

Отже, коли до нотаріуса звертаються спадкоємці, які зазначають у заяві, що останнє зареєстроване місце проживання спадкодавця-нерезидента було за межами України, а об’єктом спадкування є нерухоме майно на території України, нотаріус за місцем знаходження такого нерухомого майна заводить спадкову справу.

Відкриття спадкової справи та видача свідоцтва про право на спадщину у першому випадку провадиться на загальних підставах. При цьому нотаріусу слід встановити, чи укладено між Україною та країною, де було останнє місце проживання спадкодавця, договір про правову допомогу. У разі наявності такого договору слід керуватися, крім іншого, і його положеннями.

Наприклад, при спадкуванні нерухомого майна в Україні, яке належало померлому громадянину Російської Федерації, останнє зареєстроване місце проживання якого було на території Російської Федерації, нотаріусу також слід керуватися нормами Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (далі — Конвенція).

Для визначення кола спадкоємців та з’ясування інших необхідних обставин нотаріусу доцільно ознайомитися з матеріалами спадкової справи, яка відкрита у країні, де було останнє місце проживання спадкодавця. Також нотаріус може отримати через компетентні органи іншої держави (країни — учасниці Конвенції або ж сторони міжнародного договору) відповідні відомості чи документи, необхідні для оформлення спадщини.

ОЛЬГА ГОРДІЄНКО отримати повну версію статті