СПАДКУВАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ВИДАНИЙ В ІНОЗЕМНІЙ ДЕРЖАВІ

Практика застосування законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні лише починає формуватися, зокрема і в нотаріальій практиці. Сьогодні одним з найскладніших є питання оформлення спадщини, що містить майнові права, засвідчені патентом, який видано в іноземній державі. Проблемним при оформленні такої спадщини є: необхідність розподілу прав між співволодільцями патенту; підтвердження дійсності патенту; можливість внести зміни у відомості про патент після оформлення спадщини нотаріусом України. Розглянемо дії нотаріуса в аспекті такого казусу.

І. РОЗПОДІЛ ПРАВ МІЖ СПІВВОЛОДІЛЬЦЯМИ ПАТЕНТУ, ВИДАНОГО В ІНОЗЕМНІЙ ДЕРЖАВІ, У СПРАВІ ПРО СПАДКУВАННЯ

Нотаріус при виявленні патенту, виданого в іноземній державі, володільцями якого є декілька осіб, повинен встановити існуючі відносини між володільцями патенту, а саме: чи укладено договір між співволодільцями патенту щодо розподілу майнових прав на патент; громадянами яких держав є співволодільці патенту. І залежно від від цього визначається алгоритм дії нотаріуса.

Якщо між співволодільцями патенту укладено договір про розподіл майнових (часток) прав, то нотаріус фактично може встановити розмір частки майнових прав, що входить до складу спадщини. А якщо між ними не укладено такого договору або із змісту договору фактично неможливо виокремити розмір частки майнових прав, що засвідчені патентом, то нотаріус повинен надати довідку про неможливість оформлення спадщини у зв’язку з невизначенням частки майнових прав, засвідчених патентом, що є об’єктом спадкування. Це є підставою для спадкоємців звернутися до суду для встановлення частки у майнових правах, засвідчених патентом.

Звернення до суду для встановлення частки майнових прав, засвідчених патентом іноземної держави, може розглядатися судами української юрисдикції, оскільки відносини з приводу спадкування та виникнення патентних прав відбулося в Україні. Можливість розгляду українськими судами справи щодо розподілу майнових прав, засвідчених патентом іноземної держави (зокрема, якщо у спадкової маси є декілька патентів, виданих різними країнами), базується на ст. 15 Закону України «Про міжнародне приватне право»: у разі якщо підлягає застосуванню право держави, у якій діє кілька територіальних або інших правових систем, належна правова система визначається відповідно до права цієї держави. За відсутності відповідних правових норм застосовуються норми тієї правової системи, яка має більш тісний зв’язок із правовідносинами. Згідно з ч. 1 ст. 16 цього Закону особистим законом фізичної особи вважається право держави, громадянином якої вона є.

 Таким чином, якщо громадяни України отримали патент в іноземній державі, однак не здійснили розподіл майнових прав, то у разі спадкування такий розподіл буде здійснено українськими судами, оскільки усі співволодільці патенту є громадянами України, відкриття спадщини відбулося в Україні, фактичні патенті відносини виникли в Україні.

Більш складним є випадок, коли співволодільцями патенту є громадяни різних держав. Проблема полягає в тому, що ст. 71 Закону України «Про міжнародне приватне право» встановлює таке правило: спадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні, — правом України. Отже, майнові права, що зареєстровані в іншій державі, підпадають під регламентацію законодавства країни реєстрації патенту. Виходом з цього є позиція, викладена в п. 6 ч. 1 ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право»: суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, якщо у справі про спадщину спадкодавець у момент смерті був громадянином України або мав в Україні останнє місце проживання. Така позиція українського законодавства надає можливість розглянути справу про розподіл майнових прав, що засвідчені іноземним патентом, судом України. При цьому іноземні громадяни — співволодільці можуть брати участь у такій справі згідно з ч. 1 ст. 74 наведеного Закону: процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначаються відповідно до права України.

Таким чином, справа щодо розподілу майнових прав, засвідчених патентом, виданих в іноземній державі, у межах спадкових правовідносин повинна розглядатися судами України.

Ольга АВРАМОВА отримати повну версію статті