ШПАРГАЛКА. ВІДМІТКИ (НАПИСИ) НА НОТАРІАЛЬНИХ ДОКУМЕНТАХ

У своїй роботі нотаріуси керуються Конституцією, Цивільним та іншими кодексами України, Законом України «Про нотаріат», іншими законами, постановами, правилами та порядками, інструкціями, наказами тощо. Нотаріальні дії можуть вчинюватися будь-яким нотаріусом на всій території України, за винятком обмежень у праві вчинення нотаріальних дій, установлених статтями 9, 53, 55, 60, 66, 72, 73, 94 Закону України «Про нотаріат» та іншими актами законодавства України. Велику увагу нотаріус приділяє роботі з документами. При цьому керується Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі — Порядок) та Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1318/18613, зі змінами (далі — Правила).

1. Відмітки на документах, необхідних для вчинення нотаріальних дій

Главою 7 розділу І Порядку окреслено питання витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії. Пункт 1 глави 7 розді
лу І Порядку встановлює, що відповідно до статті 46 Закону України «Про нотаріат», нотаріус має право витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов’язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, відповідні свідоцтва про факт державної реєстрації актів цивільного стану — про народження, шлюб, смерть, установчі документи (статути, положення, засновницькі договори тощо) повертаються особам, що їх подали, а у нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії) або витяги з таких документів (абзац 1 пункту 4 глави 7 розділу I Порядку). При посвідченні правочинів, видачі свідоцтв чи оформленні інших документів, примірники яких залишаються у справах нотаріуса, витяг з документа, за яким встановлено особу громадянина, у якому відображено усі заповнені сторінки, що стосуються реквізитів поданого документа, його дійсності та мають значення для вчинюваної нотаріальної дії, долучається до справ нотаріуса (пункт 5 глави 7 розділу I Порядку). Документи, що підтверджують сплату в передбачених законом випадках, податку з доходів громадян та інших обов’язкових платежів, повертаються з відповідною відміткою про вчинену нотаріальну дію особам, які здійснили таку оплату або уповноваженим представникам цих осіб. Копія (фотокопія) платіжного документа долучається до примірника документа, що залишається у справах нотаріуса (пункт 6 глави 7 розділу I Порядку ).

МАРИНА ЄЛЬКІНА отримати повну версію статті