ЩОДО ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОТАРІУСАМИ ПРАВИЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про нотаріат» професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату України (далі — НПУ) та її органи. Згідно з ч. 3 вказаної норми НПУ є неприбутковою юридичною особою, а її повноваження визначаються Законом України «Про нотаріат» і Статутом. Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про нотаріат» до повноважень НПУ серед іншого належить здійснення контролю за дотриманням нотаріусами правил професійної етики. Виходячи з цього, особливістю правого статусу НПУ є наявність у неї адміністративної процесуальної правосуб’єктності, яка має специфічний характер і знаходить свій прояв у здійсненні НПУ контролю за дотриманням нотаріусами правил професійної етики. Такий контроль на першому рівні здійснюється спеціальним органом — Комісією з питань професійної етики нотаріусів НПУ (далі — Комісія НПУ), а на другому рівні — Радою НПУ. У зв’язку з цим постає питання щодо можливості оскарження рішень відповідних органів НПУ в порядку адміністративного судочинства.
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС) відповідачем в адміністративному судочинстві є суб’єкти владних повноважень, а у випадках, передбачених законом, інші особи, до яких звернена вимога позивача. Як закріплено у п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС суб’єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг. Враховуючи той факт, що повноваження НПУ щодо здійснення контролю за дотриманням нотаріусами правил професійної етики закріплені у ст. 16 Закону «Про нотаріат», яка має назву «Професійне самоврядування нотаріусів», можна дійти висновку, що здійснення таких функцій не передбачає прийняття остаточних рішень, обов’язкових до виконання нотаріусами. Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону «Про нотаріат» свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України, прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики. Таким чином, виключно Вища кваліфікаційна комісія нотаріату приймає відповідне рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Володимир БІРЮКОВ отримати повну версію статті