ЩО Є ОБ’ЄКТОМ СПАДКУВАННЯ, ЯКЩО СПАДКОДАВЕЦЬ БУВ ВЛАСНИКОМ (ЗАСНОВНИКОМ) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ще у 2008 році Міністерство юстиції України в листі від 12.08.2008 №31-32-1736 зазначило: якщо статутний фонд у приватному підприємстві не сформовано, то питання спадкування необхідно вирішувати у суді. А чи завжди питання треба вирішувати в суді?

Статтею 1216 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) передбачено, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

А відповідно до ст. 1218 ЦК до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті, за винятком тих, котрі нерозривно пов’язані з особою спадкодавця  (ст. 1219 ЦК).

Отже, успадковуються права та обов’язки, які належали фізичній особі.

Згідно з положеннями ст. 177 ЦК об’єктами цивільних прав є, зокрема, майнові права. Частиною 1 ст. 178 ЦК встановлено, що об’єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування.

Відповідно до ст. 190 ЦК майном як особливим об’єктом вважаються також майнові права. Майнові права визнаються речовими правами.

Частиною 1 ст. 167 Господарського кодексу України (далі — ГК) встановлено, що корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

У п. 9 постанови пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 «Про судову практику у справах про спадкування», зазначено, що, вирішуючи спір про спадкування частки учасника підприємницького товариства, необхідно враховувати, що це допускається статтями 130, 147, 166 ЦК, статтями 55, 69 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII і не підпадає під заборону пункту 2 частини першої статті 1219 ЦК. При цьому спадкується не право на участь, а право на частку в статутному (складеному) капіталі.

Отже, якщо є сформований статутний капітал, то є і право померлого на відповідну частку в статутному капіталі.

Проте законодавством не передбачено обов’язковості формування статутного капіталу в приватному підприємстві.

МАРИНА ЗЄНІКОВА отримати повну версію статті