ЩО ТРЕБА ЗНАТИ НОТАРІУСУ ПРО БІОМЕТРИЧНІ ПАСПОРТИ

З початку 2015 року Державна міграційна служба України почала видавати паспорти громадян України для виїзду за кордон, які містять біометричні дані.

Ця тема викликає неабияку зацікавленість із боку юристів, а особливо нотаріусів, адже встановлення особи перед тим як вчинити нотаріальну дію, посвідчити правочин (будь-то договір чи заповіт тощо) є дуже важливою та відповідальною процедурою, а тому кожному професіоналу слід знати основні положення, що стосуються видачі та використання біометричних документів.

За даними Всесвітньої організації цивільної авіації з кожним роком біометричні паспорти поширюються світом. Зараз уже більше ніж 193 країни, які є членами ООН, видають такі документи. Більшість цих країн зберігають на документах відбитки пальців і зображення особи, інші використовують лише оцифроване фото власника документа.

Для власників біометричних паспортів зручність полягає у тому, що мандруючи до таких країн, як США, Великобританія, Сінгапур, Португалія, Нова Зеландія, Японія, Індонезія і Німеччина, вони можуть пройти процедуру паспортного контролю в автоматичному режимі.

Серед переваг від впровадження біометричних паспортів слід зазначити те, що, по-перше, Україна убезпечить себе від проявів злочинності та міжнародного тероризму, а по-друге, зробить крок на шляху до безвізового режиму з ЄС.

Отже, розглянемо основні питання, що виникають у спеціалістів та у пересічних громадян щодо біометричних документів, та зробимо акцент на біометричних паспортах.

Якими нормативними актами врегульовано видачу біометричних паспортів?

Видачу біометричних паспортів врегульовано такими нормативно-правовими актами:

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі — Закон № 5492), який набрав чинності 06.12.2012, та діє зі змінами, внесеними згідно із Законами від 05.07.2012 № 5067-VI,  від 04.07.2013 № 399-VII,  від 17.09.2013 № 568-VII,  від 13.05.2014 № 1262-VII,  від 22.07.2014 № 1601-VII;

постановами Кабінету Міністрів України:

від 07.05.2014 № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення»;

від 07.05.2014 № 153  «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм»;

від 07.05.2014 № 154  «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм»;

від 12.11.2014 № 622 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу»;

від 26.11.2014 № 669 «Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи»;

від 23.09.2014 № 486 «Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового паспорта України з безконтактним електронним носієм»;

від 23.09.2014 № 487 «Про затвердження зразка та технічного опису бланка дипломатичного паспорта України з безконтактним електронним носієм»;

Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»;

наказом Міністерства внутрішніх справ від 26.11.2014 № 1279 «Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» тощо.

Що таке біометричні дані?

Біометричні дані — це сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (біометричні дані, параметри — відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук).

Що таке Єдиний державний демографічний реєстр?

Єдиний державний демографічний реєстр (далі — Реєстр) — це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.

Яка інформація вноситься до Реєстру?

Ігор Мачульський отримати повну версію статті