РОЗВАЖАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТЕСТ НА ЗНАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

1. Протокол загальних зборів учасників ТОВ, на якому нотаріус засвідчує справжність підпису, викладається:

Відповіді

А. На бланку нотаріального документа

Б. На білому аркуші

В. На бланку інформаційних систем, бо все одно лежать без діла

2. Де зазначається серія та номер викорис­таного бланка на примірнику нотаріуса?

Відповіді

А. Не зазначається

Б. Одразу під посвідчувальним написом

В. У правому нижньому куті аркуша після посвідчувального напису

3. Яким чином серія та номер використаного бланка зазначається на примірнику нотаріуса?

Відповіді

А. Простим м’яким олівцем

Б. Ручкою синього або чорного кольору

В. Друкується

Г. Не визначено, яким саме способом

ЮЛІЯ ПЕТУТІНА отримати повну версію статті