РОБОТА З КОРЕСПОНДЕНЦІЄЮ

1. ЗАПИТИ НОТАРІУСА

Законом України «Про нотаріат» (ст. 46) закріплено право нотаріусів витребовувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. Такі відомості та документи по винні бути подані в строк, визначений нотаріусом.
Цей строк не може пе ревищувати одного місяця. Неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення вчинення нотаріальної дії або відмови у її вчиненні. Нотаріуси отримують відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій, в тому числі шляхом направлення відповідних запитів. Звернемося до Порядку вчинення нотаріальних дій. Так, наприклад, згідно з п. 4 глави 4 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій при перевірці повноважень представника у разі наявності сумнівів щодо нього нотаріус має право зробити запит до відповідної особи, від імені якої діє представник. Згідно з п.п. 2.2 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій «при заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту». А згідно з п.п. 2.3 «у разі наявності
заповіту нотаріусу подається його оригінал чи дублікат. Повна інформація про заповіт, який було посвідчено іншим нотаріусом, витребовується нотаріусом шляхом направлення запи ту» (підкреслене авт.). З цього контексту можна дійти висновку, що запит складається в тому випадку, коли за даними Спадкового реєстру наявним є заповіт, але його немає на руках та він посвідчений іншим нотаріусом. Зверніть увагу: Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій, яка втратила чинність 7 березня 2012 року, не містила прямої вказівки щодо направлення такого запиту, на відміну від Порядку вчинення нотаріальних дій, який має пряму вказівку про це право. Згідно з п.п. 2.13 цієї ж глави Порядку вчинення нотаріальних дій в разі якщо один із спадкоємців, який подав заяву про прийняття спадщини, помер до одержання свідоцтва про право на спадщину, копія спадкової справи направляється тільки за письмовим запитом нотаріуса, яким заведено спадкову справу після такого померлого. Згідно з п.п. 1.2 глави 22 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, можуть бути видані, зокрема, на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу.

Володимир МАРЧЕНКО отримати повну версію статті