РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

25 березня 2015 року набули чинності зміни до Закону України «Про державну реєс­трацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якими, зокрема, передбачено, що державна реєстрація речових прав, похідних від права власності, на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може здійснюватися нотаріусом незалежно від нотаріального посвідчення договору, на підставі якого виникає таке право (абз. 4 ч. 5 ст. 3 вказаного Закону).

Ці зміни встановлені Законом України від 05.03.2015 № 247-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєс­трації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення».

У цьому матеріалі спробуємо розглянути алгоритм дій нотаріуса при реєстрації права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

На попередньому етапі нотаріусу необхідно з’ясувати ключові питання щодо реєстрації права оренди конкретної земельної ділянки та пересвідчитись, чи наявні всі необхідні документи для вчинення вказаної реєстраційної дії.

Ключові питання

Щодо територіальності

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року № 845/5» від 31.03.2015 № 463/5, який набув чинності 07.04.2015, встановлено, що державна реєстрація прав на землі сільськогосподарського призначення проводиться нотаріусом за місцем розташування земельної ділянки або у межах відповідної області, де розташована така земельна ділянка.

Щодо заявника

Згідно зі ст. 4-2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» заявниками можуть бути:

власник (Орендодавець);

набувач похідного права (Орендар);

уповноважена ними особа.

Заявники подають документи, що посвідчують їх особи, зокрема, для фізичних осіб — паспорт, реєстраційну картку обліку платника податку. Уповноважена особа подає як свої документи, так і засвідчені належним чином документи особи, що її уповноважила.

Щодо виду реєстрації

Право власності на земельну ділянку реєструється у разі якщо:

подана заява від власника земельної ділянки або уповноваженої ним особи;

подана заява від набувача права оренди або уповноваженої ним особи — у такому разі право власності реєструється на підставі заяви Орендаря про реєстрацію іншого речового права. Детальніше про це — далі.

Право оренди земельної ділянки реєструється без попередньої реєстрації права власності у разі якщо:

право власності на земельну ділянку вже зареєстровано в ДРРП;

не подано правовстановлюючого документа на земельну ділянку і немає відповіді на запит від Держгеокадастру, сформованого в порядку, встановленому п. 8-1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», протягом передбаченого ч. 5 ст. 15 цього Закону строку, у який має проводитись державна реєстрація права власності на земельну ділянку (5 робочих днів). У такому разі реєстрація права оренди земельної ділянки проводиться у спеціальному розділі ДРП на підставі абз. 2 п. 43 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868.

Отже, якщо до нотаріуса звертається власник земельної ділянки (уповноважена ним особа), проводиться реєстрація права власності на підставі його заяви про державну реєс­трацію права власності, а потім проводиться реєстрація права оренди на підставі його заяви про реєстрацію іншого речового права. Це ідеальний варіант.

Якщо до нотаріуса звертається набувач права оренди земельної ділянки (уповноважена ним особа), державна реєстрація за рекомендаціями Міністерства юстиції України, викладеними у листі від 02.04.2015 № 13-32/114, проводиться таким чином: орендар подає заяву про державну реєстрацію іншого речового права, а нотаріус в електронному вигляді формує заяву про державну реєстрацію права власності, а також заяву про державну реєстрацію іншого речового права, а потім послідовно проводить реєстраційні дії за цими заявами. При цьому витяг про державну реєстрацію права власності не видається.

Щодо об’єкта реєстрації

ЮЛІЯ ПЕТУТІНА отримати повну версію статті