ПРОЦЕДУРА ПОЗАСУДОВОГО ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ З УРАХУВАННЯМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ»

Інститут позасудового звернення стягнення на предмет забезпечення не є новим для вітчизняного законодавства, але останнім часом у зв’язку з ситуацією в країні, це питання набуло значного поширення, в першу чергу, серед фінансових установ, які є заінтересованими в найшвидшому і найефективнішому погашенні проблемної заборгованості.

Разом з тим, така процедура і досі подекуди ще залишається не дуже звичною і до кінця зрозумілою для широкого кола осіб, які так чи інакше пов’язані зі сферою кредитування.

Отже, про що іде мова? Це процедура позасудового (тобто, без санкції суду) звернення стягнення на предмет застави — нерухоме майно.

Способами такого звернення стягнення є:

– передача майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність іпотекодержателя в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов’язання в порядку, встановленому законодавством України;

– продаж іпотекодержателем предмета забезпечувального обтяження шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем або на публічних торгах.

У цій статті проаналізуємо способи з урахуванням змін, внесених Законом України від 03.07.2018 № 2478-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» (далі — Закон № 2478).

Необхідною передумовою для можливості обрання таких способів звернення стягнення іпотекодержателем є відповідне застереження, що має міститись в іпотечному договорі, або окремий договір про задоволення вимог іпотекодержателя.

При цьому Законом № 2478 конкретизовано умови, які має містити таке застереження/договір, що, безперечно, має позитивно вплинути на конкретизацію і захист прав сторін за договором іпотеки, а отже, і підвищити безспірність вказаної дії.

Іншою умовою є повідомлення не менш ніж за 30 днів до початку звернення стягнення боржника (якщо він є окремою особою), іпотекодавця та інших осіб, права яких на предмет обтяження зареєстровані належним чином про порушення забезпеченого зобов’язання та необхідність їх усунення з попередженням про застосування, в противному випадку, одного із способів звернення стягнення.

Юрій Бадахов отримати повну версію статті