ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНЦІЇ ЗАПОВІТІВ

Cпадкування за заповітом є самостійним і пріоритетним видом спадкування. У ст. 1223 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) вказано, що право на спадкування мають особи, зазначені у заповіті, а лише за відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини або за інших обставин, що виключають спадкування за заповітом, здійснюється спадкування за законом.

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи, зроблене нею на випадок своєї смерті (ч. 1 ст. 1233 ЦК).

Право на заповіт включає і можливість заповідача у будь-який час скасувати його шляхом складання нового заповіту або шляхом подання нотаріусу заяви про скасування заповіту. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в тій частині, в якій він йому суперечить (ч. 2 ст. 1254 ЦК).

У теорії спадкового права і в судовій практиці скасування заповіту наділене рисами безповоротності і безумовності. Якщо заповіт, складений пізніше, скасовує попередній, цей попередній заповіт не може бути поновлений і за умови, що пізніше складений заповіт у свою чергу був скасований заповідачем1. Винятки встановлені лише ч. 4 ст. 1254 ЦК і стосуються випадків визнання нового заповіту, складеного заповідачем, недійсним, а не скасування заповіту.

Аналіз ст. 1254 ЦК дозволяє виокремити два способи, за допомогою яких заповідач за життя може скасувати заповіт:

1) скласти новий заповіт, який скасовує попередній;

2) скасувати заповіт шляхом вчинення відповідного одностороннього правочину, оформленого заявою про скасування заповіту2. Про можливість скасування заповіту саме заявою заповідача йдеться у нормативно-правових актах Міністерства юстиції України (наприклад, підпункти 6.1–6.3 п. 6 глави 3 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).

У першому випадку розпорядження про скасування заповіту є частиною нового заповіту. Та навіть коли новий заповіт не містить прямої вказівки про скасування попереднього заповіту, відповідно до приписів ч. 2 ст. 1254 ЦК заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. 

Олег Печений отримати повну версію статті