ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ БЕЗХАЗЯЙНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Поняття «власність» у теорії та практиці юриспруденції розглядається як в суб’єктивному, так і об’єктивному значенні. Власність посідає чільне місце у правовому регулюванні відносин, які прямо чи опосередковано стосуються цивільно-правових відносин у нашій державі. Конституцією України закріплено поняття власності, її форми та правовий режим, та декларується охорона власності законом. Питанню власності, юридичній конструкції та правовому режиму відведено чимало наукових праць. Серед них: захист права власності, його методів та способів, реалізація суб’єктом свого права власності тощо. Оскільки власність, як правило, має сталий характер, з нею пов’язані лише зміна суб’єкта, що володіє, розпоряджається і користується річчю, тому основними елементами правовідносин у сфері власності є суб’єкт права власності та його права і обов’язки на об’єкт права власності. Так, перехід права власності на річ може бути в результаті укладення цивільно-правових договорів (дарування, купівлі-продажу, обміну тощо), так і в результаті спадкування тощо. Однак на практиці існують непоодинокі випадки, коли право власності втрачається суб’єктом права з обставин, які певною мірою не залежать від цього суб’єкта (власника) або від тих обставин, в яких перебувала сама річ. Мова йде саме про набуття річчю — нерухомим майном статусу «безхазяйне нерухоме майно». Відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України лише те майно, яке не має власника або власник якого невідомий, може вважатися безхазяйним. Зі змісту цієї статті випливає дві обставини, які прямо вказують на відсутність суб’єкта, що опікується цим майном. Поясненням цього можуть бути і відсутність завчасного оформлення при житті відповідних правовстановлюючих документів, і відсутність спадкоємців, або взагалі відсутність користувачів майна. Нерухоме майно, над яким втрачена так звана опіка (власність), набуває статусу «безхазяйного» та потребує юридичного оформлення набуття статусу «комунальної власності», і загалом зміна власника. Відповідно до ст. 13 Конституції України від імені Українського народу права власності здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України. Нормами чинного законодавства України встановлена процедура набуття «нічийним» майном статусу «безхазяйного нерухомого майна». До речі, таким майном може бути квартира (наприклад, справа від 13.11.2018 № 388/1316/18 за позовом міської ради Долинського району Кіровоградської області про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність територіальної громади міста Долинська), житловий будинок (справа від 08.11.2018 № 493/2134/18, за позовом Балтської міської ради Одеської області про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність), башта (справа № 481/1384/18).

Ілона КУЦЕНКО отримати повну версію статті