ПРИНЦИП «НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ» ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЇЇ ПРОЖИВАННЯ

Проблема визначення місця проживання дитини все частіше постає у випадках не тільки окремого проживання матері та батька дитини, а й окремого проживання самої дитини від батьків. Зі змісту ч. 1 ст. 29 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) можна дійти висновку, що місце проживання включає в себе постійне, переважне або тимчасове місце проживання. Варто розрізняти поняття «право на житло», «право на житлову площу» і «право на проживання з батьками». Перше поняття є державно-правовою категорією, а також суб’єктивним конституційним правом. Друге поняття є цивільно-правовою категорією. Останнє стосується більшою мірою сфери сімейного права. Але неможливо розглядати їх окремо один від одного.
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (ст. 3), на відміну від ЦК, розрізняє «місце проживання» і «місце перебування», виходячи зі строків перебування особи в певному місці.
Крім того, законодавчо хоча й закріп­лені норми не тільки про постійне, але і про переважне та тимчасове місце проживання, однак здебільшого правові наслідки пов’язуються саме з постійним місцем проживання, тобто з місцем реєстрації (прописки).
До 2001 року юридичне підтвердження постійного місця проживання фізичної особи регулювалось інститутом прописки.
Конституційний Суд України у рішенні від 14.11.2001 № 15-рп/2001 визначив, що не є неконституційним припис п.п. 1 п. 4 Положення про паспортну службу органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.1994 № 700, щодо прописки (виписки), згідно з яким паспортна служба органів внутрішніх справ застосовувала як загальне правило дозвільний порядок вибору особою місця проживання.
Це рішення стало підставою для внесення змін до низки законів та передумовою появи Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
У результаті законодавчих змін прописка, що мала дозвільний характер, була замінена на реєстрацію та облік громадян за обраним ними місцем проживання, яка має повідомний характер.

Ольга Розгон отримати повну версію статті