ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ В ПРОЦЕДУРАХ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА АБО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ ТА СТРОКИ ДІЇ ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

ПРОЦЕДУРА РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ БОРЖНИКА

Документи, що підтверджують повноваження розпорядника майна:
- паспорт + РНОКПП;
- свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого видане Міністерством юстиції України;
- відомості щодо внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України;
- ухвала господарського суду про призначення розпорядником майна (ч. 1 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»)

Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на 115 календарних днів (3 місяці) і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж на 2 місяці, не пізніше 2 місяців забезпечується проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості.

ПОВНОВАЖЕННЯ РОЗПОРЯДНИКА МАЙНА:
після призначення розпорядника майна і до припинення процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права без згоди розпорядника майна приймати рішення про:

- реорганізацію і ліквідацію боржника;
- створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних особах;
- створення філій та представництв;
- виплату дивідендів;
- проведення боржником емісії цінних паперів;
- вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника.

Світлана КЛИМЕНКО отримати повну версію статті