ПОСВІДЧЕННЯ НОТАРІУСОМ ФАКТУ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ: ПРАКТИКА ІСПАНІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Наділення нотаріусів Іспанії повноваженнями щодо посвідчення факту укладення шлюбу пов’язане з реформою цивільного законодавства в Іспанії, яка тривала більше десяти років. Реформа мала на меті модернізувати законодавство та пристосувати його до вимог сучасного суспільства з розвиненою економікою і складною соціальною системою, особливо це стосується особистих і сімейних питань. Результатом цієї реформи було прий­няття Закону Іспанії «Про добровільну юрисдикцію» від 07.07.2015 № 15/2015, яким відповідно були внесені зміни до Цивільного кодексу Іспанії та Цивільного процесуального кодексу Іспанії.
Закон Іспанії «Про добровільну юрисдикцію» (далі — Закон) розмежовує провадження у сфері добровільної юрисдикції від проваджень у сфері судової юрисдикції, де є спір між сторонами, визнаючи її концептуальну автономію в групі цивільних проваджень, які законодавчо віднесені до компетенції судів. У сфері сімейного права Іспанії Закон визначив, що окремі акти і провадження можуть бути винесеними за межі судової юрисдикції, і надав повноваження щодо їх розгляду кваліфікованим державним службовцям, серед яких є й нотаріуси. До таких проваджень добровільної юрисдикції Закон відносить справи, що передують укладенню шлюбів, безпосередньо укладення шлюбів, поділ майна і розлучення за взаємною згодою подружжя, коли подружжя не має неповнолітніх не емансипованих дітей або дітей, дієздатність яких обмежена, і які залежать від своїх батьків.

Питання укладення шлюбів в Іспанії регулюється, зокрема, статтями 47, 48, 51, 57, 60
і 65 Цивільного кодексу Іспанії (далі — ЦКІ), статтями 58, 58 прим, 60, 61 Закону Іспанії «Про цивільний реєстр» від 21.07.2011 № 20/2011, статтями 49, 51 і 52 Закону Іспанії «Про нотаріат» від 28.05.1862 (зі змінами), статтями 240 та 248 Регламенту Цивільного реєстру 1958 року, Законом Іспанії «Про добровільну юрисдикцію» від 07.07.2015 № 15/2015. Варто зауважити, що останнім Законом з липня 2015 року було внесено зміни до вищезазначених нормативних актів.

Світлана БАНДУРА отримати повну версію статті