ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. ДІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА

Порядок збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (далі — товариство) регулюється нормами Закону України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі — Закон № 2275). Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі. Статутний капітал товариства може бути збільшений за рахунок нерозподіленого прибутку товариства або за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників (статті 17, 18 Закону № 2275).

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 18 Закону № 2275 учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів. На етапі винесення вищезазначеного рішення загальними зборами учасників товариства визначається:

– загальна сума збільшення статутного капіталу товариства;

– коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі; – запланований розмір статутного капіталу;

– вид вкладу;

– строки внесення додаткових вкладів;

– порядок укладення договору про внесення додаткового вкладу;

– інші умови.

Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів третіх осіб проводиться після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів. Оскільки вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери та інше майно, додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 13 Закону № 2275 вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Так, збільшення статутного капіталу товариства може проводитися шляхом внесення до статутного капіталу товариства транспортного засобу.

Катерина Бєлінська отримати повну версію статті