ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВЛАСНИКА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАСНОВНИКА (УЧАСНИКА) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ СМЕРТЮ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

1. Документи, на підставі яких нота­ріус як державний реєстратор проводить реєстраційні дії щодо зміни власника в приватному підприємстві у зв’язку з його смертю
Інститут підприємства регулюється Господарським кодексом України (далі — ГК), тому під час видачі нота­ріусом свідоцтва про право на спадщину на корпоративні права померлого, які відповідають внеску до статутного капіталу приватного підприємства (далі — ПП), треба використовувати норми статей 63, 113 ГК. Оскільки правильність або навпаки неграмотне оформлення свідоцтва про право на спадщину може призвести до відмови державним реєстратором, нотаріусом у проведенні реєстраційних дій щодо зміни відомостей про власника ПП у зв’язку з його смертю в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
Найбільшою помилкою нотаріусів під час видачі свідоцтва про право на спадщину на корпоративні права померлого, які відповідають внеску до статутного капіталу ПП, є неправильне формулювання самого предмета спадщини.
Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який призначається (обирається) засновником.

Катерина Бєлінська отримати повну версію статті