ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ШЛЯХОМ ВИДІЛУ. АЛГОРИТМ ДІЙ НОТАРІУСА ЯК ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА

Порядок реєстрації створення юридичної особи шляхом виділу регулюється ст. 109 Цивільного Кодексу України (далі — ЦК), статтями 15, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV  (далі — Закон) та іншими нормами цивільного законодавства.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб (п. 1 ст. 109 ЦК).

 Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.

Суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні визначає учасника юридичної особи або вищий орган юридичної особи (власника), який зобов’язаний скласти та затвердити розподільчий баланс (п. 2 ст. 109 ЦК).

Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями юридичної особи, з якої був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не
перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Юридична особа, з якої був здійснений виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що утворилися внас­лідок виділу, дві або більше, субсидіарну відповідальність вони несуть спільно з юридичною особою, з якої був здійснений виділ, солідарно (п. 3 ст. 109 ЦК).

 Якщо після виділу неможливо точно встановити обов’язки особи за окремим зобов’язанням, що існувало у юридичної особи до виділу, юридична особа, з якої здійснено виділ, та юридичні особи, що були створені внаслідок виділу, несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов’язанням.

Документи, які подаються нотаріусу як державному реєстратору для проведення реєстраційних дій щодо створення юридичної особи шляхом виділу

Першим документом, який подається нотаріусу як державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо створення юридичної особи шляхом виділу є примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або відповідного органу юридичної особи про виділ юридичної особи. До 01.01.2016 порядок подачі такого рішення був врегульований ст. 32 Закону, в якому було встановлено, що державна реєстрація юридичної особи, що створюється шляхом виділу, проводиться не раніше двох місяців з дати оприлюднення повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення про виділ на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

На сьогодні законодавець скасував такі строки, тому державна реєстрація юридичної особи, що створюється шляхом виділу, може проводитися одразу після реєстрації вищезазначеного рішення нотаріусом як державним реєстратором в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР).

Перелік документів, який подається юридичною особою нотаріусу як державному реєстратору, врегульований ст. 17 Закону.

Так, для державної реєстрації створення юридичної особи в результаті виділу подаються такі документи:

заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, — за бажанням заявника;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників;

установчий документ юридичної особи — у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа, справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу, справжність підписів на якому нотаріально засвідчується.

Щодо порядку оформлення розподільчого балансу. Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс (п. 2 ст. 109 ЦК). На практиці розподільчий баланс складається та затверджується окремим рішенням загальних зборів учасників юридичної особи, з якої виділяється нова юридична особа. Оскільки розподільчий баланс згідно з вимогами законо­давства повинен бути затверджений, то на початку змісту розподільчого балансу повинна бути відмітка про його затвердження з реквізитами рішення про його складання та затвердження.

Катерина Бєлінська отримати повну версію статті