ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ ЯК УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА

Сьогодні корпоративні правовідносини є предметом особливої уваги всіх суб’єктів суспільного життя, що зумовлено складністю та багатогранністю правового регулювання відносин, пов’язаних із створенням та діяльністю юридичних осіб — суб’єктів господарювання, що мають на меті отримання прибутку для подальшого його розподілу між учасниками і які виникають саме між засновниками (учасниками, акціонерами) господарських товариств лише між собою, або між ними та господарським товариством, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

На сьогодні корпоративні правовідносини регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України (далі — ЦК), Господарським кодексом України (далі — ГК), Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі — Закон № 755) тощо.

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 87 ЦК).

Установчими документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб’єкта господарювання (ч. 1 ст. 57 ГК).

Катерина Бєлінська отримати повну версію статті