ПОРУШЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА МОРАЛЬНИХ ЗАСАД СУСПІЛЬСТВА ЯК ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НЕДІЙСНИМ

1 січня 2011 року правочини, укладені з метою, суперечною інтересам держави та суспільства, було виключено з кола нікчемних правочинів і віднесено до оспорюваних.
14 листопада 2012 року Вищим адміністративним судом України було ухвалено постанову у справі № К/9991/50772/12, яку сьогодні більшість правників розглядає як знакову щодо вирішення проблеми наявності у податківців можливості самостійно кваліфікувати договори, що суперечать інтересам держави і суспільства, як нікчемні. А саме було визначено, що одним з основних завдань органів державної податкової служби є здійснення контролю дотримання податкового законодавства і надання роз’яснень законодавства з питань оподаткування платникам податків. Жодним законом не передбачено право органу державної податкової служби самостійно, в позасудовому порядку, визнавати нікчемними правочини і дані, вказані платником податків у податкових деклараціях.
Таким чином, навіть за наявності ознак нікчемності правочину податкові органи мають право лише звертатися до судів із позовами про стягнення в дохід держави коштів, отриманих по правочинах, здійснених з метою, що свідомо суперечить інтересам держави і суспільства, посилаючись на їх нікчемність [1].
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 24.05.2012 № 4834-VI в абз. 3 п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу України слова «як такого, що порушує публічний порядок, є фіктивним» були виключені з 1 липня 2012 року. Починаючи з вказаної дати, перерахунок доходів і витрат (балансової вартості основних засобів) повинен проводитися сторонами договору у звітному періоді (періодах), в якому витрати та доходи (балансова вартість основних засобів) за правочином, визнаним недійсним, були враховані в обліку сторони правочину, у разі визнання судом правочину недійсним з будь-яких підстав, а не лише з підстави порушення ним публічного порядку, його фіктивності.

Неллі Побіянська отримати повну версію статті