ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СПІЛЬНІЙ СУМІСНІЙ (ЧАСТКОВІЙ) ВЛАСНОСТІ ОСІБ, ПОДАЛЬША ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НОВОСТВОРЕНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ОТРИМАНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ ПОДІЛУ

Поділ земельних ділянок, що перебувають у спільній власності, регулюється Цивільним кодексом України (далі — ЦК) та Земельним кодексом України (далі — ЗК). Державна реєстрація новостворених, у результаті поділу, земельних ділянок регулюється Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень. Насамперед нотаріусам необхідно вміти визначати та розділяти функції нотаріуса та функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно. Земельна ділянка може належати двом і більше особам на праві спільної сумісної (без визначення часток співвласників) чи спільної часткової власності (з визначенням часток кожного зі співвласників). Відповідно до ч. 1 ст. 358 ЦК право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. Стаття 367 ЦК є загальною нормою, яка регулює поділ майна, що є у спільній частковій власності. Відповідно до ч. 1 ст. 367 ЦК майно, що є у спільній частковій власності, може бути поділене в натурі між співвласниками за домовленістю між ними. Згідно з ч. 3 ст. 367 ЦК договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Так само ст. 372 ЦК є загальною нормою, яка регулює поділ майна, що є у спільній сумісній власності Відповідно до ч. 1 ст. 372 ЦК майно, що є у спільній сумісній власності, може бути поділене між співвласниками за домовленістю між ними, крім випадків, установлених законом. Згідно з ч. 4 ст. 372 ЦК договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній сумісній власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Ключовим моментом є те, що майно, яке перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності, може бути розділене виключно договором, який укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Олександр Сперчун отримати повну версію статті