ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ НАДАННЯ НОТАРІУСАМ ФУНКЦІЙ МЕДІАТОРА

Сьогодні Україна перебуває в стадії подальшого реформування всіх сфер життєдіяльності українського суспільства, зокрема і шляхом реалізації в Україні новітніх правових підходів.

Зміст сучасного етапу формування державотворчих та правотворчих концепцій України має відповідати потребам становлення української держави як правової, а українського суспільства — як громадянського.

Одним із шляхів реалізації новітніх правових підходів стало широке запровадження інституту медіації в українському суспільстві. Нині розроблено і подано до Верховної Ради України проект Закону України «Про медіацію». За цим законопроектом медіація — альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторін спору намагаються в рамках структурованого процесу самостійно, на добровільній основі, досягти згоди для вирішення їх спору за допомогою медіатора (ст. 2 проекту Закону України «Про медіацію»).

Медіатор — особа, яка відповідає вимогам, встановленим цим Законом, та медіаційним застереженням (угодою про медіацію), яка має статус медіатора відповідно до цього Закону і яку сторони спору обрали для проведення медіації. Медіатором може бути фізич
на особа, яка досягла двадцяти п’яти років, має вищу або професійно-технічну освіту та пройшла професійне навчання медіа ції, що має включати 90 академічних годин початкового навчання, в тому числі не менше 45 академічних годин навчання практичним навичкам.

Сторони медіації — фізичні, юридичні особи та/або групи осіб, які бажають врегулювати свій спір за допомогою процедури медіації.

Учасники медіації — медіатор (медіатори), сторони медіації, їх представники, законні представники, перекладач, експерти та інші особи за домовленістю сторін медіації.

Отже, проект Закону України «Про медіацію» допускає здійснення діяльності медіатора особами, які не мають юридичної освіти. Таке положення є спірним, оскільки йде мова про сферу вирішення правових конфліктів.

Катерина Бєлінська отримати повну версію статті