ПЕРЕХІД ПРАВА НА ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ, АБО СПАДКОВА ТРАНСМІСІЯ. ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ НА ПРАКТИЦІ

У нотаріальній практиці непоодинокі випадки, коли відсутній у місці відкриття спадщини спадкоємець помирає, не встигнувши прийняти спадщину або відмовитись від неї протягом шести­місячного строку, встановленого ст. 1268 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) для прийняття спадщини. У такому разі право на прийняття або відмову від спадщини переходить до його власних спадкоємців.
Такий перехід права на прийняття спадщини в юридичній літературі має назву «спадкова трансмісія». Це питання законодавчо врегульовано ст. 1276 ЦК.
У цьому випадку маємо справу зі спадковим правонаступництвом, сутність якого полягає у тому, що після смерті закликаного спадкоємця спадщину може прийняти інша особа не за власним правом, а на підставі права закликаного спадкоємця, при чому не відповідно до свого відношення до спадкодавця, а на підставі свого відношення до закликаного спадкоємця. Отже, класичний випадок, коли до кола закликаних до спадкування спадкоємців можуть потрапити інші особи, ніж зазначені у статтях 1261–1265 ЦК.
Закликаний до спадкоємства як за законом, так і за заповітом, спадкоємець набуває право прийняти спадщину відповідно до одного тільки факту смерті, тобто набуває право на набуття спадщини. За своїм характером це право є майновим, і якщо закликаний спадкоємець помирає після відкриття спадщини і не встигає прийняти таку спадщину, це право переходить до його власних спадкоємців та може бути реалізоване ними на загальних підставах протягом строку, який залишився для прийняття спадщини. Якщо ж такий строк складає менше трьох місяців, то він продовжується до трьох місяців.
Отже, незважаючи на те, що у ст. 1276 ЦК законодавець зазначає лише про перехід права на прийняття спадщини, не можна вести мову про те, що спадкоємець за спадковою трансмісією не може відмовитись від такої спадщини. Тому цілком можливий випадок, коли спадкоємці померлого спадкоємця можуть прийняти його спадщину за власним правом, але відмовитися (як адресно, так і безадресно) від спадкування за спадковою трансмісією.

Олена Чуєва отримати повну версію статті