П’ЯТДЕСЯТ НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ЗАПИТАНЬ‑ВІДПОВІДЕЙ ПРИ РОБОТІ НОТАРІУСА З ІПОТЕКОЮ/ЗАСТАВОЮ

1. Що таке застава?

 

Відповідь

Застава — це спосіб забезпечення зобов’язання, відповідно до якого кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

2. Що таке іпотека?

 

Відповідь

Іпотека — вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом

3. Чим відрізняється застава від іпотеки?

 

Відповідь

Іпотека є різновидом застави. У зас­таву може передаватися будь-яке майно, у тому числі нерухоме, тоді як в іпотеку передається виключно нерухоме майно за умови, що воно залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

4. Що може бути предметом договору застави?

 

Відповідь

Предметом застави можуть бути:

майно;

майнові права;

майно, яке стане власністю заставо­давця після укладення договору застави, у тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором;

товари в обороті або в переробці можуть бути предметом застави підприємств державної форми власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, та їх структурних підрозділів, що знаходяться в процесі корпоратизації.

5. Що може бути предметом іпотечного договору?

 

Відповідь

Предметом іпотеки можуть бути один або декілька об’єктів нерухомого майна з усіма їх приналежностями за таких умов:

нерухоме майно належить іпотеко­давцю на праві власності або на праві господарського відання, якщо іпотекодавцем є державне або комунальне підприємство, установа чи організація;

нерухоме майно може бути відчужене іпотекодавцем і на нього відповідно до законодавства може бути звернене стягнення;

нерухоме майно зареєстроване у встановленому законом порядку як окремий виділений у натурі об’єкт права власності, якщо інше не встановлено Законом України «Про іпотеку».

Предметом іпотеки також можуть бути:

об’єкт незавершеного будівництва;

майнові права на об’єкт незавершеного будівництва;

інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуте ним у власність відповідне нерухоме майно у майбутньому;

частина об’єкта нерухомого майна після її виділення в натурі і реєстрації права власності на неї як на окремий об’єкт нерухомості;

право оренди чи користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи користувачу право будувати, володіти та відчужувати об’єкт нерухомого майна. Таке право оренди чи користування нерухомим майном відповідно до Закону України «Про іпотеку» вважається нерухомим майном.

Що стосується останнього наведеного предмета іпотеки, то цей вид іпотеки активно застосовується в країнах з розвинутою економікою. Є перспективи застосування іпотеки права оренди чи користування нерухомим майном і в Україні — проте сьогодні певні формальні перепони не дозволяють застосувати цей вид іпотеки через можливі негативні наслідки для іпотекодержателя (невизначеність з процедурою реє­страції такої іпотеки, а також невизначеність процедури звернення стягнення на предмет іпотеки).

Дмитро КИРИЛЮК отримати повну версію статті