ОСОБЛИВОСТІ ВІДЧУЖЕННЯ КВАРТИР СПІЛЬНОГО ЗАСЕЛЕННЯ

Нотаріусу подано правовстановлювальні документи на квартиру спільного заселення. Які особливості такого об’єкта? Чи необхідна згода сусідів на продаж такої квартири?

Відповідь почнемо з основ: книга третя Цивільного кодексу України (далі — ЦК) має назву «Право власності та інші речові права». Стаття 316 ЦК надає поняття права власності — це право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Право власності фізичних та юридичних осіб — це право приватної власності (ст. 325 ЦК). Стаття 355 ЦК визначає поняття і види спільної власності — це власність на майно двох і більше осіб. Спільна власність має два види:

 1) спільна часткова — коли розмір часток у праві власності визначений (ст. 356 ЦК);

2) спільна сумісна — спільна власність без визначення часток (ст. 368 ЦК).

Підсумуємо: є приватна власність однієї особи на майно — це особиста приватна власність, а є спільна власність декількох осіб на майно. Яким чином нотаріус встановлює вид власності на майно і кількість власників?

Із правовстановлювального документа: в ньому має бути чітко і безспірно визначений власник або власники майна. При цьому пам’ятаємо положення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації, виникають з моменту такої реєстрації (ч. 2 ст. 3 Закону). Отже, право власності має бути ще й належним чином зареєстроване: або право особистої приватної власності однієї особи, або право спільної власності двох і більше співвласників. Єдиний виняток із наведеного, коли наявний так званий «титульний» і «нетитульний» власник — це право спільної власності подружжя. Проте в даному випадку не йде мова про відносини подружжя. Згадавши основні засади інституту права власності, перейдемо до об’єктів цивільних прав, а саме: розглянемо такий об’єкт цивільних правовідносин, як квартира.

Вікторія ГОЛОБОРОДЬКО отримати повну версію статті