ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПЕРЕБУВАННЯ НА УТРИМАННІ СПАДКОДАВЦЯ

Відповідно до ч. 2 ст. 1265 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) у п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї. Віднесення утриманців до кола спадкоємців за законом зумовлено низкою причин. По-перше, якщо спадкодавець утримував особу за свого життя, можна припустити, що під час складання заповіту він залишив би такій особі частину свого майна. По-друге, закон намагається перекласти обов’язок щодо утримання непрацездатних осіб з держави на приватних осіб.

Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім’ї спадкодавця, але не менш як п’ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

Таким чином, утриманцем не може бути член сім’ї померлого. Як встановлено у ст. 3 Сімейного кодексу України (далі — СК), сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Отже, можна дійти висновку, що утриманцем є особа, яка:

спільно не проживала зі спадкодавцем;

не була пов’язана з ним спільним побутом;

не мала зі спадкодавцем взаємних прав та обов’язків.

Важливо врахувати, що у разі спільного проживання із спадкодавцем тривалий час однією сім’єю особа має право на спадкування у четверту чергу спадкоємців за законом в порядку ст. 1264 ЦК. Таким чином, не може бути визнана утриманцем особа, яка хоча і отримувала від спадкодавця матеріальну допомогу, але проживала з ним спільно. Хоча суди помилково задовольняють заяви таких осіб та встановлюють факт передування на утриманні.

Зокрема, заявник звернулась до суду із заявою про встановлення факту перебування особи на утриманні, зазначивши, що з 1998 року вона проживала разом зі спадкодавцем, вела з ним спільне господарство. Заявник є людиною похилого віку, проживала одна, а тому потребувала стороннього догляду та допомоги по господарству. Спадкодавець був фізично здоровою, розвинутою та сильною людиною. Він працював, отримував заробітну плату, і коли почав проживати разом із заявником, остання перебувала на його утриманні.

Олександр КУХАРЄВ отримати повну версію статті