ОСНОВИ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ ЧАСТИНА 2

Розглядаючи питання про суб’єктний склад подружніх договорів у порівняльно-правовому контексті, неможливо залишити без розгляду питання про укладення договорів фактичним подружжям. У країнах загального й континентального права за останні роки відбулися кардинальні зміни в уявленнях про форми сімейного життя. У зв’язку з цим правову підтримку одержали союзи осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах. Це наклало свій відбиток на питання про коло осіб, які мають право укладати договори, що регулюють майнові аспекти сімейного життя. Поступово, але неухильно в усіх згадуваних країнах розширюються рамки договірної ініціативи фактичних подружжя.
У країнах загального права договори між чоловіком і жінкою, пов’язані з їхнім спільним життям і близькими відносинами, традиційно розглядалися як такі, що суперечать суспільній політиці, котра полягала в чіткому розмежуванні шлюбу й інших різновидів близьких відносин з метою зміцнення інституту шлюбу в суспільстві. Поступово зі зміною поглядів на сутність сімейних зв’язків ставлення судової практики і навіть законодавства до договорів неформальних союзів змінилося. Визначальним при цьому з’явилася практична необхідність компенсувати жінці послуги по веденню домашнього господарства, а також інші форми вкладень у шлюбні відносини.
У США межі наданої фактичному подружжю договірної ініціативи коливаються від штату до штату. Історія юридичного визнання договорів фактичних подружжя починається зі справи Марвін, розглянутої Верховним Судом штату Каліфорнія. Згодом на цей прецедент стали посилатися й відносно договорів одностатевих пар (same-sex cohabitation agreements). За загальним правилом договори фактичних подружжя (cohabitation agreements) одержують судове схвалення (юридичну чинність) при дотриманні двох умов: а) письмова форма; б) відсутність умов про надання сексуальних послуг. З урахуванням того, що небагато осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, додають своїм договорам належної форми, у судовій практиці штату Каліфорнія допускаються усні договори фактичних подружжя. На додаток до цього використовується теорія «договору, що припускається» (implied-in-fact contract theory).

Яна БУТ отримати повну версію статті