ОНОВЛЕНА ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА 2019

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово­комунального господарства України від 26.07.2018 № 186 «Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.2018 за № 1442/32894, внесено зміни до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна (далі — Інструкція), затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 № 127, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 582/5773 (зі змінами). Набрання чинності цими змінами відбулось 15 січня 2019 року. Інструкція була прийнята у 2001 році відповідно до чинного законодавства, зокрема Положення про Держбуд України, затвердженого Указами Президента України від 09.12.97 № 1342/97 та від 16.05.2001 № 314/2001, якими на Держбуд покладено здійснення функцій нормативно­методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації. При затвердженні у 2001 році ціллю вказаної Інструкції визначено встановлення порядку та методики проведення технічної інвентаризації збудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних
будівель та споруд з метою: визначення їх фактичної площі та об’єму (щодо проектних обстежень та оцінки технічного стану наявних об’єктів); установлення вартості об’єктів. Вона передбачає:

– первинну технічну інвентаризацію об’єктів;

– поточні інвентаризаційно­оцінювальні роботи для встановлення змін за певний період часу після первинної інвентаризації. Ця інструкція діє на всій території України для здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна всіх форм власності.

На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи та технічні паспорти. Матеріали технічної інвентаризації слугують підставою для надання інформації згідно з чинним законодавством. Ознайомившись із текстом змін від 2018 року, нотаріуси звернули особливу увагу на пункти 5, 6 Розділу1 Інструкції та додатки 3, 4, 5, 6. Дехто вирішив, що «все пропало» і потрібно на кожну нотаріальну дію з нерухомим майном витребовувати новий технічний паспорт. Крім того, галасу наробили самі органи, які проводять технічну інвентаризацію, надсилаючи нотаріусам листи «щастя» з додатками аж на 5 аркушів, які підшивають до кожної довідки — відповіді на запит нотаріуса про підтвердження права власності тощо. Так що ж змінилось для нотаріуса після 08.10.2012, коли абзаци 1–15 розділу 10 Інструкції було виключено на підставі наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово­комунального господарства України від 28.12.2012 № 658?

МАРИНА ЄЛЬКІНА отримати повну версію статті