ОГЛЯД ПРАВОВИХ ВИСНОВКІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ В СФЕРІ СПАДКУВАННЯ

Спадкування права на отримання нарахованої, але не одержаної пенсії (ст. 1227 Цивільного кодексу України1)

Законодавцем допускається спадкування права на отримання нарахованої, але не одержаної пенсії. При цьому необхідно, щоб спадкодавець не реалізував належне йому право на отримання відповідних сум. Причини, внаслідок яких ці грошові кошти не були отримані, можуть бути різноманітними, але закон не надає їм юридичного значення.

Європейський суд з прав людини зауважив, що органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів, як на причину невиконання своїх зобов’язань (KECHKO v. UKRAINE, № 63134/00, § 26, ЄСПЛ, від 08 листопада 2005 року).

Встановивши, що ОСОБА_3 було здійснено перерахунок пенсії на підставі судових рішень, позивач, як спадкоємець за заповітом в установленому законом порядку, прийняла спадщину після смерті ОСОБА_3 та отримала свідоцтво про право на спадщину за заповітом на суму 43 496,59 грн нарахованої, але не отриманої пенсії, суди зробили обґрунтований висновок про задоволення позову2.

Способи розпорядження правом на вклад (ст. 1228 ЦК)

Спадкодавець може розпорядитися правом на вклад двома способами: а) склавши заповіт або б) зробивши відповідне розпорядження банку (фінансовій установі). За умови їх відсутності правонаступництво права на вклад відбувається внаслідок спадкування за законом3.
Сутність права на обов’язкову частку (ст. 1241 ЦК)

Право на обов’язкову частку — це суб’єктивне майнове право окремих спадкоємців першої черги (ст. 1261 ЦК) отримати певну частку у спадщині, незалежно від змісту заповіту. Хоча норми про право на обов’язкову частку розміщені у главі, присвяченій спадкуванню за заповітом, за своєю сутністю право на обов’язкову частку належить до спадкування за законом. Тобто право на обов’язкову частку існує лише за наявності заповіту. Коло осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, визначене статтею 1241 ЦК України, є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає4.

Підстави зменшення розміру обов’язкової частки (абз. 2 ч. 1 ст. 1241 ЦК)

Зменшення розміру обов’язкової частки у спадщині можливе з урахуванням (а) характеру відносин між спадкоємцями і спадкодавцем; (б) наявності інших обставин, що мають істотне значення. Позбавлення особи права на обов’язкову частку судом ЦК України не передбачено, хоча особа, яка має право на обов’язкову частку, може бути усунена від права на спадкування відповідно до статті 1224 ЦК України5.

Василь КРАТ отримати повну версію статті