ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ»

Закон України від 03.07.2018 № 2478VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» введено в дію 04.02.2019. Цим Законом, який має досить пафосну назву, що наводить на думку про передвиборний характер його запровадження в дію, вносяться зміни до низки законодавчих актів, які прямо чи опосередковано регулюють кредитні правовідносини. Новий Закон спрямований на реалізацію Закону України «Про споживче кредитування». Виходячи із супровідних документів до нього як до проекту слід визначити такі основні його завдання:

– зменшити фінансове навантаження на позичальників, що сприятиме відновленню економіки та активізації кредитуванню фізичних осіб, в першу чергу для покращення житлових умов;

– усунути схеми незаконного виведення майна з­під обтяження кредитора;

– спростити процес та зменшити витрати боржників та кредиторів (стягувачів) при врегулюванні боргу за рахунок вдосконалення позасудових інструментів;

– урегулювати прогалини щодо погашення кредитів у випадку визнання спадщини відумерлою та низку інших питань у процесі спадкування;

– узгодити норми Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також частину підзаконних нормативних актів щодо порядку дотримання прав спадкоємців з положеннями Цивільного кодексу України (далі — ЦК).

Крім того, внесені зміни до ЦК щодо поручительства як способу забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором. Передбачено, що у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності боржника, такий поручитель несе відповідальність за порушення зобов’язання боржником виключно в обсязі, що існував до такої зміни зобов’язання. Порука припиняється виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор протягом строку загальної позовної давності не пред’явить позову до поручителя.

Олег Печений отримати повну версію статті