ОГЛЯД ОСНОВНИХ НОВЕЛ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Важливим етапом впровадження судової реформи в Україні стала докорінна новелізація цивільного, господарського і адміністративного процесуального законодавства.

Однією із ключових рис такої новелізації процесуального законодавства є запровадження уніфікації багатьох положень цивільного, господарського і адміністративного процесуального законодавств.

Нижче наведена інформація, яка стосується основних змін до зазначеного законодавства.

1. Перехідні положення

Відповідно до п. 10 ч. 1 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС), п. 9 ч. 1 Господарського процесуального кодексу (далі — ГПК), п. 9 ч. 1 Цивільного процесуального кодексу (далі — ЦПК), (у редакції Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 № 2147-VIII), справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності новою редакцією кодексів, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності новою редакцією кодексів.

Також відповідно до п. 12 ч. 1 Перехідних положень КАС, п. 11 ч. 1 ГПК, п. 11 ч. 1 ЦПК заяви і скарги, подані до набрання чинності нових редакцій зазначених кодексів, провадження за якими не відкрито на момент набрання ними чинності, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності новою редакцією відповідного Кодексу.

У зв’язку із цим необхідно враховувати, що з 15 грудня 2017 року адміністративне судочинство здійснюється за приписами нової редакції кожного із зазначених кодексів.

2. Юрисдикційні питання

Усі нові процесуальні кодекси передбачають перехід від суб’єктного принципу розмежування юрисдикції до предметного. У зв’язку з цим основним критерієм визначення юрисдикції визначається правова природа суспільних відносин, з приводу яких відбуватиметься судовий розгляд, а не така формальна ознака, як суб’єктний склад учасників справи.

 Особливо відчутно вказані зміни проявляються у господарському судочинстві. Так, відповідно до ст. 1 ГПК господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, що підсудні Вищому суду з питань інтелектуальної власності), та інші справи у визначених законом випадках.

Володимир БІРЮКОВ отримати повну версію статті